Δύο άτομα ζητά να προσλάβει ο ΔΕΔΔΗΕ Τρίπολης

Η ΠΕΡΙΟΧΗ ΤΡΙΠΟΛΗΣ/ΔΠΠ-Η του ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΗ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΔΙΑΝΟΜΗΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ Α.Ε.ανακοινώνει ότι θα προσλάβει Προσωπικό με σύμβαση εργασίας Ιδιωτικού Δικαίου ορισμένου χρόνου διάρκειας οκτώ (8) μηνών,

Περισσότερα

Πρόσληψη προσωπικού από τη ΔΕΔΔΗΕ Τρίπολης

Από τις 28-06-2023 έως 07-07-2023 μπορείτε να υποβάλλετε την αίτηση σας για τη διαθέσιμη θέση εργασίας, που προκήρυξε η ΔΕΔΔΗΕ Τρίπολης.

Περισσότερα

Πρόσληψη προσωπικού στον ΔΕΔΔΗΕ Τρίπολης

Διεύθυνση Περιφέρειας Πελοποννήσου-ΗπείρουΠεριοχή ΤρίποληςΛυκούργου & ΝαυαρίνουΤ.Κ. 22100 – Τρίπολη Ημερομηνία.: 18-03-2022Αρ. Πρωτ. : 1887 ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ υπ’ αριθμ. ΣΟΧ 1/2022Για την πρόσληψη εποχικού προσωπικού με σύμβαση εργασίαςιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου (άρθρο 4 του Ν. 4643/2019) Η ΠΕΡΙΟΧΗ ΤΡΙΠΟΛΗΣ/ΔΠΠ-Ητου ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΗ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΔΙΑΝΟΜΗΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ Α.Ε. Έχοντας υπόψη: Τις διατάξεις του άρθρου 4 του Ν. 4643/2019 Την υπ’ αριθμ. 31/2022 Απόφαση του Δ/ντος Συμβούλου ανακοινώνει ότι θα προσλάβει Προσωπικό με σύμβαση εργασίας Ιδιωτικού Δικαίου ορισμένου χρόνου διάρκειας οκτώ (8) μηνών,Τρία (3) άτομα ειδικότητας ΔΕ Ηλεκτροτεχνιτών Δικτύωνγια την κάλυψη εποχιακών και πρόσκαιρων αναγκών…

Περισσότερα

Πρόσληψη προσωπικού από τον ΔΕΔΔΗΕ Τρίπολης

ΔΕΔΔΗΕ Διεύθυνση Περιφέρειας Πελοποννήσου-ΗπείρουΠεριοχή ΤρίποληςΛυκούργου & ΝαυαρίνουΤ.Κ. 22100 – ΤρίποληΗμερομηνία.: 28-09-2021Αρ. Πρωτ. : 7579 ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ υπ’ αριθμ. ΣΟΧ 3/2021Για την πρόσληψη εποχικού προσωπικού με σύμβαση εργασίαςιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου (άρθρο 4 του Ν. 4643/2019) Η ΠΕΡΙΟΧΗ ΤΡΙΠΟΛΗΣ/ΔΠΠ-Ητου ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΗ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΔΙΑΝΟΜΗΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ Α.Ε.Έχοντας υπόψη:Τις διατάξεις του άρθρου 4 του Ν. 4643/2019Την υπ’ αριθμ. 59/2021 Απόφαση του Δ/ντος Συμβούλουανακοινώνει ότι θα προσλάβει Προσωπικό με σύμβαση εργασίας Ιδιωτικού Δικαίου ορισμένου χρόνου διάρκειας οκτώ (8) μηνών,Δύο (2) άτομα ειδικότητας ΔΕ Ηλεκτροτεχνιτών Δικτύωνγια την κάλυψη εποχιακών και πρόσκαιρων αναγκών της Περιοχής Τρίπολης/ Διεύθυνσης…

Περισσότερα

Ηλεκτροτεχνίτες Δικτύων προσλαμβάνει ο ΔΕΔΔΗΕ Τρίπολης

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ υπ’ αριθμ. ΣΟΧ 2 /2021Για την πρόσληψη εποχικού προσωπικού με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου (άρθρο 4 του Ν. 4643/2019) Η ΠΕΡΙΟΧΗ ΤΡΙΠΟΛΗΣ/ΔΠΠ-Η του ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΗ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΔΙΑΝΟΜΗΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ Α.Ε.Έχοντας υπόψη:Τις διατάξεις του άρθρου 4 του Ν. 4643/2019Την υπ’ αριθμ.59/2021 Απόφαση του Δ/ντος Συμβούλουανακοινώνει ότι θα προσλάβει Προσωπικό με σύμβαση εργασίας Ιδιωτικού Δικαίου ορισμένου χρόνου διάρκειας οκτώ (8) μηνών,Δύο (2) άτομα ειδικότητας ΔΕ Ηλεκτροτεχνιτών Δικτύωνγια την κάλυψη εποχιακών και πρόσκαιρων αναγκών της Περιοχής Τρίπολης/ Διεύθυνσης Περιφέρειας Πελοποννήσου-Ηπείρου (Πρακτορείο Μεγαλόπολης & Πρακτορείο Λαγκαδίων).Οι υποψήφιοι πρέπει να είναι ηλικίας…

Περισσότερα

Ηλεκτροτεχνίτες Δικτύων θα προσλάβει ο ΔΕΔΔΗΕ Τρίπολης

Η ΠΕΡΙΟΧΗ ΤΡΙΠΟΛΗΣ/ΔΠΠ-Η του ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΗ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥΔΙΚΤΥΟΥ ΔΙΑΝΟΜΗΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ Α.Ε.Aνακοινώνει ότι θα προσλάβει Προσωπικό με σύμβαση εργασίας Ιδιωτικού Δικαίου ορισμένου χρόνου διάρκειας οκτώ (8) μηνών, τέσσερα (4) άτομα ειδικότητας ΔΕ Ηλεκτροτεχνιτών Δικτύων για την κάλυψη εποχιακών και πρόσκαιρων αναγκών της Περιοχής Τρίπολης/ Διεύθυνσης Περιφέρειας Πελοποννήσου-Ηπείρου (Eδρα Περ. Τρίπολης, Πρακτορείο Άστρους, Υποπρακτορείο Λεωνιδίου & Υποπρακτορείο Κλειτορίας). Οι υποψήφιοι πρέπει να είναι ηλικίας από 18 έως 45 ετών. Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να συμπληρώσουν την αίτηση με κωδικό ΔΕΔΔΗΕ Α.Ε ΣΟΧ 1/2020 (ΕΝΤΥΠΟ ΣΟΧ ΔΕΔΔΗΕ Α.Ε) και να την υποβάλουν, είτε ταχυδρομικά με…

Περισσότερα