Προγράμματα απολιγνιτοποίησης για δήμους Μεγαλόπολης, Γορτυνίας & Τρίπολης, ενόψει, με ποσοστό ενίσχυσης 70%

Το Επιμελητήριο Αρκαδίας ενημερώνει ότι προκηρύχθηκαν οι δράσεις επιχειρηματικότητας, συνολικού προϋπολογισμού 50.000.000 €, από τη Διαχειριστική Αρχή του Προγράμματος «Δίκαιη Αναπτυξιακή Μετάβαση» 2021-2027, που στοχεύουν στην ενίσχυση υφιστάμενων, νέων και υπό σύσταση μικρών και πολύ μικρών επιχειρήσεων των δήμων Μεγαλόπολης, Γορτυνίας, Τρίπολης & Οιχαλίας και, βέβαια, της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας.

Περισσότερα