Γωνιές Ανακύκλωσης από τον Δήμο Μεγαλόπολης

Ο Δήμος Μεγαλόπολης σε συνεργασία με τον ΦΟΔΣΑ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ τοποθέτησε 2 Γωνίες Ανακύκλωσης στο πνευματικό κέντρο και στην είσοδο του ανοικτού σταδίου Μεγαλόπολης (για συλλογή γυαλιού, πλαστικού, αλουμινίου, χαρτιού).

Περισσότερα