Ελλάδα δεν είναι μόνο η Αθήνα!

Διευρύνεται το αναπτυξιακό χάσμα μεταξύ Κέντρου και Περιφέρειας! Η ισόρροπη περιφερειακή ανάπτυξη της χώρας ήταν και είναι όχι μόνο θέμα άμεσου και αυτονόητου ενδιαφέροντος για τον έντυπο περιφερειακό τύπο, αλλά και ζωτικό σημείο του διαχρονικού του ρόλου και της ιστορικής του αποστολής!

Περισσότερα