Αλλάζει επί τα βελτίω ο νέος δικαστικός χάρτης της χώρας

Σημαντικότερη τομή από συστάσεως του ελληνικού κράτους μπορεί να εννοηθεί το υπό διαβούλευση νομοσχέδιο του υπουργείου Δικαιοσύνης, σύμφωνα με το οποίο ανασυντάσσεται επί τα βελτίω ο δικαστικός χάρτης της χώρας, η υλοποίηση του οποίου ξεκινάει από 16 Σεπτεμβρίου 2024, σύμφωνα με τον υπουργό Γιώργο Φλωρίδη.

Περισσότερα