Διαγωνισμός για τη λειτουργία του βιολογικού καθαρισμού στο Λεωνίδιο

Σε ανοιχτό ηλεκτρονικό διαγωνισμό για την παροχή υπηρεσίας για τη λειτουργία του βιολογικού καθαρισμού Λεωνιδίου, στην περιοχή Τσουμιάς προχωρά ο Δήμος Νότιας Κυνουρίας. Ακολουθεί αναλυτικά η προκήρυξη:

Περισσότερα