Αρχή της πλειοψηφίας, ΣΥΡΙΖΑ και Ολιγαρχική Δημοκρατία

Η μη αποδοχή της αρχής της πλειοψηφίας αποτελεί τη βάση της δικτατορίας είτε αφορά την κοινωνία, είτε το κόμμα.

Περισσότερα

Πολιτική Κρίση. Αποτυχία της Έμμεσης Δημοκρατίας. Αποτυχία της Ολιγαρχικής Δημοκρατίας.

Οι πρόσφατες αυτοδιοικητικές εκλογές ανέδειξαν, γι’ ακόμη μία φορά, την Ήττα της Μεταπολιτευτικής Πολιτικής και των Πολιτικών.

Περισσότερα

99 προτάσεις, συνολικού προϋπολογισμού 20 εκ. ευρώ, υπεβλήθησαν στη 2η Πρόσκληση του CLLD/LEADER της ΑΝ.ΒΟ.ΠΕ. Α.Ε.

99 προτάσεις συνολικού προϋπολογισμού Δημόσιας Δαπάνης 20.021.221,90 €, που υπερκαλύπτει τη συνολική προκηρυχθείσα Δημόσια Δαπάνη κατά 1154%, κατατέθηκαν για χρηματοδότηση έργων ιδιωτικού ενδιαφέροντος, στο πλαίσιο της 2ης Πρόσκλησης του Τοπικού Προγράμματος CLLD/ LEADER της ΑΝΒΟΠΕ Α.Ε., τη διεύθυνση της οποίας αυτήν την περίοδο έχει ο διακεκριμένος Γορτύνιος (Καλλιάνι) οικονομολόγος, Αντώνης Παπαδημητρίου, με προεδρεύοντα της Επιτροπής Διαχείρισης Προγράμματος τον επίσης Γορτύνιο (Τουθόα – Τσίπολη) Απόστολο Αποστολόπουλο, που τυγχάνει και πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Γορτυνίας.Η διαδικασία ηλεκτρονικής υποβολής των επενδύσεων ολοκληρώθηκε την Τρίτη 06/07/2021, ενώ το εδιαφέρον που εκδηλώθηκε υπήρξε…

Περισσότερα