Προκήρυξη Υποτροφίας από το Κοινωφελές Ίδρυμα «Αναστάσιος Σχίζας»

Το Δ.Σ. του Κοινωφελούς Ιδρύματος «Αναστάσιος Σχίζας», στη μνήμη του συμπολίτη μας Γιάννη Β. Μποτόπουλου και σύμφωνα με την αριθ. 47/2021 απόφασή του, προκηρύττει και χορηγεί μία (1) υποτροφία, με πλήρη κάλυψη των διδάκτρων, αξίας 8.000,00€ για μεταπτυχιακές σπουδές στη διδασκαλία της Αγγλικής, ως δεύτερης ξένης γλώσσας (MA TESL και Graduate TEFL Certificate) στο Webster Athens (Athens Campus του Webster University, U.S.A.), προσφορά της οικογένειάς του.Κριτήρια αξιολόγησης υποψηφίων:1) Κάτοχος Πτυχίου Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης.2) Επίσημη πιστοποίηση γνώσης Αγγλικής γλώσσας (Πτυχίο Αγγλικής Φιλολογίας ή Πιστοποιητικό γλωσσομάθειας Αγγλικής γλώσσας επιπέδου C2 και βαθμολογία).3) Εντοπιότητα…

Περισσότερα