«Ταμείο Μικρών Δανείων Αγροτικής Επιχειρηματικότητας» για 2.500 αγροτικές και μεταποιητικές επιχειρήσεις

Μέσα στις πρώτες μέρες του Ιανουαρίου θα τεθεί σε πλήρη λειτουργία το νέο «Ταμείο Μικρών Δανείων Αγροτικής Επιχειρηματικότητας» που έχει στόχο τη χρηματοδότηση πολύ μικρών, μικρών και μεσαίων επιχειρήσεων που δραστηριοποιούνται στον αγροτικό και μεταποιητικό κλάδο.

Περισσότερα