Διαγωνισμός για διαμόρφωση του οδικού δικτύου στον Άγιο Ανδρέα

Ο Δήμος Βόρειας Κυνουρίας, προκηρύσσει ανοικτό διαγωνισμό μέσω του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Διαγωνισμών Δημοσίων Συμβάσεων (ΕΣΗΔΗΣ) για την ανάθεση του έργου «Διαπλάτυνση διασταύρωσης οδού προς παραλία Αγ. Ανδρέα με την Επαρχιακή Άστρους – Λεωνιδίου και στις δύο πλευρές» προϋπολογισμού 63.000,00 €  συμπεριλαμβανομένης της αναθεώρησης και του  Φ.Π.Α. (24%).

Περισσότερα

Χορεύοντας και τραγουδώντας με το μουσικό σχήμα«Γκιντίκι» στον Άγιο Ανδρέα

Με τον δικό του χαρακτηριστικό ήχο και τη σύγχρονη οπτική του πάνω στην παράδοση, το μουσικό σχήμα «Γκιντίκι»-το οποίο οφείλει το όνομα του σε ένα χαμηλό βουνό που βρίσκεται έξω από τη Λάρισα- έστησε ένα μοναδικό γλέντι στο γήπεδο του Αγίου Ανδρέα, την Κυριακή 20 Αυγούστου.

Περισσότερα

Δήμος Βόρειας Κυνουρίας: Διαγωνισμός για διαπλάτυνση δρόμου στον Αγ. Ανδρέα

Ο Δήμος Βόρειας Κυνουρίας, προκηρύσσει ανοικτό επαναληπτικό διαγωνισμό μέσω του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Διαγωνισμών Δημοσίων Συμβάσεων (ΕΣΗΔΗΣ) για την ανάθεση του έργου «Διαπλάτυνση διασταύρωσης οδού προς παραλία Αγ. Ανδρέα με την Επαρχιακή Άστρους – Λεωνιδίου και στις δύο πλευρές» προϋπολογισμού 56.800,00 € συμπεριλαμβανομένης της αναθεώρησης και του Φ.Π.Α. (24%).

Περισσότερα

Διαπλάτυνση διασταύρωσης οδού προς παραλία Αγ. Ανδρέα με την Επαρχιακή Άστρους – Λεωνιδίου

Ο Δήμος Βόρειας Κυνουρίας, προκηρύσσει ανοικτό διαγωνισμό μέσω του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Διαγωνισμών Δημοσίων Συμβάσεων (ΕΣΗΔΗΣ) για την ανάθεση του έργου «Διαπλάτυνση διασταύρωσης οδού προς παραλία Αγ. Ανδρέα με την Επαρχιακή Άστρους – Λεωνιδίου και στις δύο πλευρές» προϋπολογισμού 56.800,00 € συμπεριλαμβανομένης της αναθεώρησης και του Φ.Π.Α. (24%). Ακολουθεί αναλυτικά η διακήρυξη: ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ(ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΣΥΜΒΑΣΗΣ) Η δημοπρασία θα διεξαχθεί σύμφωνα με τον Ν.4412/2016 (ΦΕΚ Α’ 147), όπως αυτός έχει τροποποιηθεί και ισχύει κατά την ημερομηνία δημοσίευσης της παρούσας Περιληπτικής Διακήρυξης στο ΚΗΜΔΗΣ, στον Ελληνικό τύπο και στην ιστοσελίδα της αναθέτουσας…

Περισσότερα

Μουσική καταγραφή στον Άγιο Ανδρέα – Πραστό

Την Κυριακή 30 Απριλίου 2023 οι μαθητές και οι μαθήτριες του 2ου Προτύπου Γυμνασίου Τρίπολης, στο πλαίσιο του Ομίλου «Παραδοσιακά Μουσικά Σύνολα» και του Μουσικού Συνόλου της Χορωδίας επισκέφτηκαν το χωριό Άγιος Ανδρέας – Πραστός της Β. Κυνουρίας και βίωσαν από κοντά τη διαδικασία καταγραφής των παραδοσιακών τραγουδιών της περιοχής. Οι μαθητές και οι μαθήτριές μας ήρθαν σε επαφή με ανθρώπους – φορείς της παράδοσης, συζήτησαν μαζί τους, άκουσαν τα τραγούδια της τοπικής παράδοσης και τέλος κατέγραψαν το υλικό σε ψηφιακή μορφή. Την πρωτοβουλία και επιμέλεια της δράσης είχε η…

Περισσότερα