Τα μέτρα πρόληψης από την Περιφέρεια Πελοποννήσου για την περιοχή του Ζευγολατιού – Νεοχωρίου

Μετά από την υπό τον περιφερειάρχη Πελοποννήσου, Παναγιώτη Νίκα, σύσκεψη που πραγματοποιήθηκε την Πέμπτη 30 Νοεμβρίου, στην έδρα της Περιφέρειας, στην Τρίπολη, για την αντιμετώπιση ενδεχομένου εκδήλωσης πλημμυρικών φαινομένων στην περιοχή Ζευγολατιού – Νεοχωρίου του Δήμου Τρίπολης, εκδόθηκε την Παρασκευή 1η Δεκεμβρίου η απόφαση του περιφερειάρχη σχετικά με τις ενέργειες υλοποίησης και επίβλεψης των μέτρων πρόληψης στην πιο πάνω περιοχή.


Συγκεκριμένα, στο πλαίσιο της απόφασης,


α) Η Διεύθυνση Τεχνικών Εργων έδρας υλοποιεί την επικαιροποίηση των μελετών για την έκδοση νέων περιβαλλοντικών όρων του έργου και εν γένει την ωρίμανση του φακέλου που απαιτείται για την ένταξη και υλοποίηση του έργου στο ΕΣΠΑ 2021 – 2027.


β) Η Διεύθυνση Τεχνικών Εργων της Π.Ε. Αρκαδίας, για τη μείωση του κινδύνου εκδήλωσης πλημμυρικών φαινομένων καθώς και των συνεπειών τους, στην περιοχή Ζευγολατιού – Νεοχωρίου του Δήμου Τρίπολης -μετά την αριθμ. 900/2023 απόφαση του Συμβουλίου της Επικρατείας-, υλοποιεί τις εξής εργασίες:


1. Διάνοιξη – καθαρισμός οχετού και τάφρου σε μήκος 150 μέτρων περίπου προς την λιμνοδεξαμενή, στην περιοχή του Προφήτη Ηλία.
2. Καθαρισμός οχετών και χανδάκων απορροής περιοχής Ζευγολατιού και Νεοχωρίου, με κατεύθυνση προς το ρέμα Οφις.
3. Καθαρισμός τάφρου επί της επαρχιακής οδού Τρίπολης – Νεοχωρίου (πλησίον οικίας κ. Γκοβέση), με κατεύθυνση προς το ρέμα Όφις.

Σχετικές δημοσιεύσεις