«Τα Γεωγραφικά Συστήματα Πληροφοριών ως εργαλεία λήψης επιχειρηματικών αποφάσεων»

• Σεμινάριο – Workshop στη Σχολή Οικονομίας & Τεχνολογίας, του ΠΑΠΕΛ, στην Τρίπολη

Το Εργαστήριο Στρατηγικής Διοίκησης, Διαχείρισης Ποιότητας και Ανθρωποκεντρικών Τεχνολογιών (Διευθυντής Εργαστηρίου Θάνος Κριεμάδης, Καθηγητής και Πρόεδρος του Τμήματος Διοικητικής Επιστήμης και Τεχνολογίας) και το Εργαστήριο Συστημάτων Λογισμικού και Βάσεων Δεδομένων (Διευθυντής Εργαστηρίου Κώστας Βασιλάκης, Καθηγητής και Κοσμήτορας της Σχολής Οικονομίας και Τεχνολογίας) του Πανεπιστημίου Πελοποννήσου, υλοποιώντας το στρατηγικό τους σχέδιο, που αφορά στην ανάπτυξη του ανθρώπινου δυναμικού μέσω του διαμοιρασμού της γνώσης και της στενής συνεργασίας με την αγορά, διοργανώνουν Σεμινάριο-Workshop με τίτλο «Τα Γεωγραφικά Συστήματα Πληροφοριών ως εργαλεία λήψης επιχειρηματικών αποφάσεων» που θα πραγματοποιηθεί την Τετάρτη 6 Δεκεμβρίου 2023 και ώρα 11:00 – 13.00 στην αίθουσα Β1, Κτίριο Σχολής Οικονομίας και Τεχνολογίας του Πανεπιστημίου Πελοποννήσου, στην Τρίπολη.


Σκοπός του Σεμιναρίου-Workshop είναι να παρουσιαστούν οι εφαρμογές των Γεωγραφικών Συστημάτων Πληροφοριών οι οποίες υποβοηθούν τις διαδικασίες λήψης αποφάσεων σε διαφορετικά Τμήματα και Διευθύνσεις μιας επιχείρησης ή οργανισμού. Πιο συγκεκριμένα, κατά την διάρκεια του Σεμιναρίου-Workshop ο εισηγητής θα παρουσιάσει τις Βασικές Αρχές της Τεχνολογίας των Γεωγραφικών Συστημάτων Πληροφοριών (Λογισμικό, Ψηφιακοί Χάρτες, Βάσεις Δεδομένων, κλπ) και το πως αυτά συνδυάζονται ούτως ώστε να αποτελέσουν εργαλεία για την αποτελεσματική οργάνωση και διοίκηση μιας επιχείρησης η οργανισμού. Στη συνέχεια θα παρουσιαστούν αναλυτικά περιπτώσεις εφαρμογής τους (Case Studies) στην Ελληνική αγορά μέσα από έργα που έχουν υλοποιηθεί σε μεγάλες εταιρείες Λιανικού Εμπορίου, Ασφαλιστικές και Φαρμακευτικές επιχειρήσεις.


Ο Εισηγητής είναι ο κ. Μίνως Λιάκος, Διευθύνων Σύμβουλος της εταιρίας GeoLM (www.geolm.gr) η οποία ειδικεύεται στην εφαρμογή Γεωγραφικών Συστημάτων Πληροφοριών (GIS). Έχει πτυχίο Μαθηματικών από το Πανεπιστήμιο Αθηνών (ΕΚΠΑ), και Μεταπτυχιακό τίτλο σπουδών με ειδίκευση Software Engineering από το Πανεπιστήμιο Cranfield Institute of Technology.

Η χρησιμότητα των Γεωγραφικών Συστημάτων Πληροφοριών στην επιχείρηση
Τα Γεωγραφικά Συστήματα Πληροφοριών είναι Λογισμικό το οποίο συνδέει, επεξεργάζεται και παρουσιάζει την πληροφορία με βάση την Γεωγραφία. Η τεχνολογία αυτή σε συνδυασμό με τη χρήση ψηφιακών χαρτών, δημογραφικών & κοινωνικοοικονομικών δεδομένων, δεδομένων ανταγωνισμού μιας επιχείρησης, δίνει τη δυνατότητα σε αυτήν να ανακαλύψει τις γεωγραφικές σχέσεις μεταξύ αυτών (δίκτυο πώλησης – ανταγωνισμός – πελάτες) και να χωροθετήσει τους πόρους της αποδοτικότερα μέσα στη γεωγραφία.


Τυπικές εφαρμογές της τεχνολογίας των Γεωγραφικών Συστημάτων οι οποίες έχουν αναπτυχθεί είναι :
 – Προσδιορισμός θέσης για την βελτιστοποίηση του δικτύου πώλησης/εξυπηρέτησης (Site selection)
 – Κατανομή πόρων (Resource Allocation)
 – Σχεδιασμός ζωνών δραστηριοποίησης (Trade Area Design)
 – Ελεγχος ανταγωνισμού (Competition Analysis)
- Εντοπισμός αγοράς και δεικτών διείσδυσης (Market Analysis & Penetration indices)


Μέσω των ανωτέρω εφαρμογών τα Τμήματα Πωλήσεων, Marketing, Logistics μπορούν να διαχειριστούν τις πληροφορίες με ορθολογικό τρόπο και ως εκ τούτου να λάβουν αποφάσεις σε στρατηγικό αλλά και καθημερινό λειτουργικό επίπεδο, με στόχο την βελτίωση των αποτελεσμάτων αλλά και την χάραξη μακροπρόθεσμης στρατηγικής .


Το Σεμινάριο-Workshop απευθύνεται σε προπτυχιακούς και μεταπτυχιακούς φοιτητές-τριες των Τμημάτων Πληροφορικής και Τηλεπικοινωνιών, Διοικητικής Επιστήμης και Τεχνολογίας και Οικονομικών Επιστημών, σε στελέχη επιχειρήσεων και δημοσίων Οργανισμών που ενδιαφέρονται να αναπτύξουν τη γνώση τους στις νέες τεχνολογίες και στο ευρύ κοινό.


Για την εγγραφή σας στο σεμινάριο και την έκδοση βεβαίωσης παρακολούθησης απαιτείται η συμπλήρωση ΦΟΡΜΑ ΕΓΓΡΑΦΗΣ (https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdCXZcBOhd8YyTyIIQggjg20J21tf8D1p2rly8U-d1B0APV0w/viewform)


‘Όσοι θα θέλετε να παρακολουθήσετε διαδικτυακά το σεμινάριο, ακολουθήστε τον παρακάτω σύνδεσμο:
teams.link.workshop.GIS

Σεμινάριο – Workshop Πρόγραμμα

11:00-11:10 Καλωσόρισμα-Χαιρετισμός

Κωνσταντίνος Βασιλάκης, Κοσμήτορας Σχολής Οικονομίας και Τεχνολογίας, Πανεπιστημίου Πελοποννήσου

11:10-11:20 Αποστολή των Εργαστηρίων της Σχολής η γνώση των τεχνολογιών

Καθηγητής Αθανάσιος Κριεμάδης, Πρόεδρος Τμήματος Διοικητικής Επιστήμης και Τεχνολογίας, Πανεπιστημίου Πελοποννήσου

11:20-12:30 Παρουσίαση των Γεωγραφικών Συστημάτων Πληροφοριών και των εφαρμογών τους (Case Studies)

Μίνως Λιάκος, MSc (Software Engineering), Διευθύνων Σύμβουλος της GeoLM

12:30-13:00 Ερωτήσεις – Συζήτηση και Συμπεράσματα


ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ ΣΧΟΛΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ
• Εργαστήριο Στρατηγικής Διοίκησης, Διαχείρισης Ποιότητας και Ανθρωποκεντρικών Τεχνολογιών (Διευθυντής Καθηγητής Θάνος Κριεμάδης)
Email: thkriemadis@ yahoo.com


• Εργαστήριο Συστημάτων Λογισμικού και Βάσεων Δεδομένων (Διευθυντής Καθηγητής Κώστας Βασιλάκης)
Email: costas@uop.gr

Σχετικές δημοσιεύσεις