Τα Επιμελητήρια των πυρόπληκτων νομών ζητούν εκ νέου ρύθμιση των δανείων που έλαβαν οι επιχειρήσεις

17 Απριλίου 2013  /   Χωρίς Σχόλια

ΠΥΡΟΠΛΗΚΤΑ

Πρέπει να βρεθούν λύσεις βιώσιμες για τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις

Νέα κοινή επιστολή προς τον Υπουργό Οικονομικών κ. Ιωάννη Στουρνάρα απέστειλαν οι Πρόεδροι των Επιμελητηρίων των πυρόπληκτων νομών Αρκαδίας, Αχαϊας, Εύβοιας, Ηλείας, Λακωνίας και Μεσσηνίας σχετικά με τη ρύθμιση των πυρόπληκτων δανείων.

Αξιότιμε κ. Υπουργέ,
Με την παρούσα επιστολή απευθυνόμαστε σε εσάς σχετικά με το μεγάλο πρόβλημα που παρουσιάζεται, όσον αφορά την εξυπηρέτηση των δανείων που είχαν λάβει επαγγελματίες και επιχειρήσεις που είναι εγκατεστημένοι σε πυρόπληκτους νομούς.

ΙΣΤΟΡΙΚΟ
Με την υπ’αριθ. 2/54310/0025/13.9.2007 (ΦΕΚ Β. 1858/13.9.2007) απόφαση του Υπουργού Οικονομίας και Οικονομικών, παρασχέθηκε η εγγύηση του Ελληνικού Δημοσίου προς τα πιστωτικά ιδρύματα για την ρύθμιση οφειλών και την χορήγηση κεφαλαίων κίνησης σε επαγγελματίες και επιχειρήσεις που είναι εγκατεστημένοι και λειτουργούν στους νομούς που επλήγησαν από τις πυρκαγιές του έτους 2007. η πρώτη δόση ορίστηκε καταβλητέα την 30/6/2010.
Εν συνεχεία, με την παράγραφο 7 του άρθρου 2 του ν. 3816/2010, ορίστηκε ότι επιχειρήσεις και επαγγελματίες των πυρόπληκτων νομών κατά τις πυρκαγιές του 2007, στους οποίους χορηγήθηκαν δάνεια, σύμφωνα με την ανωτέρω απόφαση, δικαιούνται να ζητήσουν αναστολή επί διετία και αναδρομικά από 1.1.2010 της χρεολυτικής αποπληρωμής του άληκτου κεφαλαίου, με αντίστοιχη παράταση της συμβατικής διάρκειας του δανείου.
Κατόπιν αυτού, εκδόθηκε η 2/16553/0025/17.3.2010 Εγκύκλιος, από το Υπουργείο σας με τις σχετικές οδηγίες εφαρμογής.
Σύμφωνα με αυτή, η αποπληρωμή των συναφθέντων με την εγγύηση του Ελληνικού Δημοσίου, δανείων, έγινε ως εξής.
1. για τα δάνεια ρύθμισης οφειλών, η πρώτη δόση είναι καταβλητέα την 30/6/2012 και η τελευταία την 31/12/2019.
2. για τα δάνεια χορήγησης νέων κεφαλαίων κίνησης, η πρώτη δόση είναι καταβλητέα την 30/6/2012 και η τελευταία την 31/12/2014.

Στην συνέχεια με την 57198/Β.2406/28.12.2012 απόφαση του ΥΠΟΙΟ, δόθηκε επί πλέον παράταση, στην ως άνω περίοδο χάριτος για ένα χρόνο και πιο συγκεκριμένα για την περίοδο από 1/1/2012 έως την 31/12/2012.
Όπως γνωρίζετε, λόγω των νέων οικονομικών δεδομένων που ισχύουν στην χώρα μας λόγω της βαθειάς οικονομικής κρίσης, που επηρεάζει ιδιαίτερα τις περιοχές αυτές, υπάρχει πλήρης αδυναμία εξυπηρέτησης των δανείων αυτών (παρά και τις παρατάσεις που ήδη έχουν δοθεί).
Η ραγδαία συρρίκνωση των εισοδημάτων με αποτέλεσμα την μεγάλη μείωση της ενεργούς ζήτησης, σε συνδυασμό με ελαχιστοποίηση της παρεχόμενης ρευστότητας, υποχρεώνει τις επιχειρήσεις σε αναδιοργάνωση με στόχο να παραμείνουν βιώσιμες, προσφέροντας με την λειτουργία τους στην απασχόληση και στην Εθνική Οικονομία.
Η κρίση βαθαίνει και αυτό θα έχει σαν αποτέλεσμα να προκληθούν σημαντικές δυσμενείς παρενέργειες στις επιχειρήσεις αυτές από την αδυναμία εξυπηρέτησης των δανείων αλλά και στο Δημόσιο που έχει εγγυηθεί αυτά τα δάνεια με ορατό τον κίνδυνο μεγάλης αξίας καταπτώσεων.

Στα πλαίσια αυτά αιτούμαστε τα ακόλουθα:
1. Επιμήκυνση της διάρκειας των δανείων
Στην πρώτη κατηγορία (δάνεια ρύθμισης οφειλών) που η διάρκεια αποπληρωμής τους είναι δέκα χρόνια να επεκταθεί στα 15 χρόνια.
Στην δεύτερη κατηγορία (δάνεια χορήγησης νέων κεφαλαίων κίνησης) που η διάρκεια τους είναι πέντε χρόνια να επεκταθεί στα επτά χρόνια

2. Περίοδος χάριτος
Η πληρωμή της πρώτης δόσης κεφαλαίου είναι 30/6/2013
Πρέπει να δοθεί παράταση άλλα δύο χρόνια δηλαδή από 1.1.2013 έως την 31.12.2014, που σημαίνει ότι η πρώτη καταβολή της δόσης θα είναι στις 30/6/2015.
Οι δε μη καταβληθείσες δόσεις να καταβληθούν στο τέλος μαζί με τις τελευταίες δόσεις, αναλογικά ώστε μαζί με κάθε δόση να καταβάλλεται μαζί με άλλη μία από τις οφειλόμενες.

3. Κεφαλαιοποίηση τόκων
Για όσους δεν έχουν καταβάλει το μη επιδοτούμενο μέρος των τόκων, μέχρι την 31/12/2012, να γίνει κεφαλαιοποίηση, αυξάνοντας ισομερώς τις δόσεις του οφειλομένου κεφαλαίου.

4. Μείωση επιτοκίου
Όταν εκδόθηκε η Υπουργική απόφαση 36579/Β.1666/27.8.2007, που καθόριζε ως επιτόκια, το εκάστοτε επιτόκιο των ΕΓΕΔ δωδεκάμηνης διάρκειας της τελευταίας έκδοσης πριν από την έναρξη της περιόδου εκτοκισμού, προσαυξημένο κατά 70% πλέον εισφοράς του ν.128/75,
Ίσχυε η πιο κάτω εικόνα, όσον αφορά τα επιτόκια:
Το επιτόκιο ΕΓΕΔ δωδεκάμηνης διάρκειας ήταν 4,18%, ενώ το euribor 12μηνών ήταν 4,764%.
Σήμερα είναι ΕΓΕΔ 12μηνης διάρκειας ήταν 4,85%, ενώ το euribor 12μηνών είναι 0,33%.
Σύμφωνα με τα ανωτέρω θα πρέπει το επιτόκιο των ρυθμίσεων να αποδεσμευθεί από το ΕΓΕΔ και προσαρμοσθεί στο euribor, διαφορετικά επιβαρύνονται δυσανάλογα και οι επιχειρήσεις αλλά και το Ελληνικό Δημόσιο, όσον αφορά την συμμετοχή του στην επιδότηση του επιτοκίου.
Σημείωση:
Στην ρύθμιση θα πρέπει να συμπεριληφθούν:
-εγγυημένα και μη εγγυημένα δάνεια και
-τα δάνεια που έχουν καταγγελθεί

Κύριε Υπουργέ,
στην πρωτόγνωρη κρίση που βιώνει η χώρα μας με μεγάλη χρονική διάρκεια, είναι αναγκαίο να εξευρεθούν λύσεις βιώσιμες με εξάντληση του συνόλου των δυνατοτήτων, καθώς ο στόχος είναι να παραμείνουν ζωντανές οι μικρομεσαίες επιχειρήσεις που είναι η ραχοκοκαλιά της οικονομίας και στηρίζουν το 97% της απασχόλησης.
Με εκτίμηση,

Επιμελητήρια Πυρόπληκτων Νομών
Αχαΐας Πρόεδρος Πλάτωνας Μαρλαφέκας
Ευβοίας Πρόεδρος Παναγιώτης Σίμωσης
Ηλείας Πρόεδρος Κων/νος Νικολούτσος
Λακωνίας Πρόεδρος Κων/νος Πανδής
Μεσσηνίας Πρόεδρος Δημήτριος Μανιάτης

ΓΙΑ ΤΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΑΡΚΑΔΙΑΣ
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

ΙΩΑΝΝΗΣ ΜΠΟΥΝΤΡΟΥΚΑΣ
Η παραπάνω παρέμβαση κοινοποιήθηκε:
1. Γραφείο Πρωθυπουργού κ. Αντώνη Σαμαρά
2. Υπουργό Ανάπτυξης κ. Κωστή Χατζηδάκη
3. Αναπληρωτή Υπουργό Οικονομικών κ. Χρήστο Σταϊκούρα
4. Υφυπουργό Οικονομικών κ. Γιώργο Μαυραγάνη

Αφήστε μια απάντηση

Η ηλ. διεύθυνση σας δεν δημοσιεύεται.

Παρακαλώ, απαντήστε στο ερώτημα *