Συνεργασία των δήμων Τρίπολης, Γορτυνίας, Μεγαλόπολης & Οιχαλίας για την αναβάθμιση των κοινωνικών δομών

Ανταλλαγή απόψεων σχετικά με το πρόβλημα κάλυψης αναγκών στις κοινωνικές υπηρεσίες και υποδομές κυρίως σε αυτές που αφορούν παιδιά, άτομα με Αναπηρία, χρονίως πάσχοντες και ηλικιωμένους, είχαν οι δήμαρχοι: Τρίπολης Κώστας Τζιούμης, Γορτυνίας Ευστάθιος Κούλης, Μεγαλόπολης Κώστας Μιχόπουλος και Οιχαλίας Παναγιώτα Γεωργακοπούλου, οι οποίοι συναντήθηκαν χθες στο δημαρχείο Τρίπολης.

Οι τέσσερις δήμαρχοι διαπίστωσαν την επιτακτική ανάγκη για άμεση παρέμβαση, προκειμένου ν’ αναβαθμιστούν οι κοινωνικές δομές και να έχουν οι δήμοι τη δυνατότητα να ανταποκρίνονται στις αυξημένες κοινωνικές ανάγκες.

Στο πλαίσιο του Προγράμματος Δίκαιης Αναπτυξιακής Μετάβασης, προβλέπεται η ενίσχυση των υποδομών πρόνοιας και κοινωνικής φροντίδας, με βάση πληθυσμιακά κριτήρια, με έμφαση στα παιδιά και στους ηλικιωμένους, καθώς και η υλοποίηση εξειδικευμένων δράσεων, όπως ο εντοπισμός των οικονομικά ανενεργών ατόμων, η συμβουλευτική υποστήριξη, η προώθηση ίσων ευκαιριών και η ενεργή συμμετοχή στην κοινωνική ζωή.

Η συγκεκριμένη συνεργασία αποτελεί κοινή πρωτοβουλία και των τεσσάρων δήμων, η οποία περιλαμβάνει τρεις δράσεις στην κατεύθυνση της βελτίωσης της ποιότητας ζωής των ηλικιωμένων ατόμων, των ατόμων με ειδικές ανάγκες και των παιδιών.

Σχετικές δημοσιεύσεις