Συνεργασία Δήμου Τρίπολης και Πανεπιστημίου Πελοποννήσου για τη ΔΕΥΑΤ

Στην εκτέλεση μελέτης και έρευνας στη ΔΕΥΑ Τρίπολης συμφώνησαν την Τετάρτη 6 Μαρτίου 2024, στο Δημαρχείο Τρίπολης, ο Πρύτανης του Πανεπιστημίου Πελοποννήσου, κ. Αθανάσιος Κατσής, με τον δήμαρχο Τρίπολης, κ. Κωνσταντίνο Τζιούμη.

Το αντικείμενο της εν λόγω έρευνας είναι να μελετήσει τη λειτουργία της ΔΕΥΑΤ ως προς τις απαιτήσεις του Κοινού Πλαισίου Αξιολόγησης, να εξεύρει τα ισχυρά σημεία και τα σημεία προς βελτίωση και να προτείνει σχέδια βελτίωσης, με απώτερο σκοπό την αύξηση της αποτελεσματικότητας, αποδοτικότητας και ποιότητας της ΔΕΥΑΤ.

«Η χρησιμότητα του εν λόγω έργου είναι ιδιαίτερα σημαντική, αφού μέσα από τα αποτελέσματα της έρευνας θα είναι εύκολη η μεταφορά τεχνογνωσίας στο ανθρώπινο δυναμικό της επιχείρησης» αναφέρει ανακοίνωση του Δήμου Τρίπολης.

Ο πρύτανης του Πανεπιστημίου Πελοποννήσου, κ. Αθανάσιος Κατσής, σε δηλώσεις του έδειξε την ικανοποίησή του αφού η τοπική κοινωνία μέσω της ΔΕΥΑΤ εκμεταλλεύεται την παρουσία του Πανεπιστημίου της περιοχής της, δημιουργώντας έτσι μια θετική αλληλεπίδραση, πόσο μάλλον όταν αυτή η δράση λαμβάνει χώρα στην έδρα του Πανεπιστημίου Πελοποννήσου.

Με τη σειρά του, ο δήμαρχος Τρίπολης, κ. Κωνσταντίνος Τζιούμης, τόνισε τη σημασία που θα έχει η συγκεκριμένη έρευνα – μελέτη για το ανθρώπινο δυναμικό της ΔΕΥΑΤ. Είμαστε σίγουροι πως θα βοηθήσει θετικά και ουσιαστικά την ΔΕΥΑΤ, τα αποτελέσματα της οποίας θα φανούν όχι μόνο στην οργάνωση της επιχείρησης αλλά και στις παρεχόμενες υπηρεσίες προς του συνδημότες μας.

Σχετικές δημοσιεύσεις