Συνεδρίασε η επιτροπή για την ανάταξη του δικτύου της Πελοποννήσου

Συνεδρίασε για πρώτη φορά την Παρασκευή 16.12.2022, στο Υπουργείο Υποδομών & Μεταφορών, η επιτροπή για την ανάταξη του σιδηροδρομικού δικτύου της Πελοποννήσου, υπό τον γ.γ. Μεταφορών, Ιωάννη Ξιφαρά, παρουσία του περιφερειάρχη Πελοποννήσου, Παναγιώτη Νίκα και του προέδρου Δ.Σ. και διευθύνοντος συμβούλου του ΟΣΕ, Σπύρου Πατέρα.

Στη συνάντηση υπήρξε αναλυτική συζήτηση επί όλων των θεμάτων που αφορούν στην επαναλειτουργία του σιδηροδρομικού άξονα της Πελοποννήσου και ελήφθησαν οι ακόλουθες αποφάσεις:

• Να πραγματοποιηθούν άμεσα όλες οι απαραίτητες ενέργειες για την επαναλειτουργία του υπάρχοντος δικτύου Πατρών – Πύργου – Καλαμάτας – Τριπόλεως – Ναυπλίου – Κορίνθου.

• Να αντιμετωπισθεί το υπάρχον έργο ως ενιαίο με σχεδιασμό ανάταξης της ως άνω σιδηροδρομικής γραμμής, λαμβάνοντας υπόψη όλες τις επιμέρους παραμέτρους ολιστικού στρατηγικού σχεδιασμού, όπως κατασκευή, συντήρηση, λειτουργία, σταθμούς μετεπιβίβασης, τροχαίο υλικό, διασύνδεση με άλλα μέσα μεταφορών, κ.λπ.

• Επιπλέον, αποφασίσθηκε να ενταχθεί στον προγραμματισμό η αναβάθμιση του Μηχανοστασίου της Τριπόλεως, ως κεντρική μονάδα συντήρησης σιδηροδρομικού υλικού του δικτύου.

Προς επίτευξη των παραπάνω στόχων αποφασίσθηκε η υλοποίηση Μελέτης Σκοπιμότητας και Βιωσιμότητας του ενιαίου έργου από τον ΟΣΕ, η οποία θα λάβει υπόψη τις επιμέρους μελέτες Βιωσιμότητας των αξόνων Κορίνθου – Άργους – Ναυπλίου και Κάτω Αχαγιά – Πύργου, έργων που βρίσκονται ήδη σε τροχιά δημοπράτησης.

Τέλος, αποφασίσθηκε ότι σκοπός του συνολικού σιδηροδρομικού έργου της Πελοποννήσου θα είναι ο προαστιακός, τουριστικός και εμπορευματικός χαρακτήρας με βασική μέριμνα την εξυπηρέτηση του επιβατικού κοινού και των επιχειρήσεων που δραστηριοποιούνται στα μεγάλα αστικά έργα και στις ΒΙ.ΠΕ.

Παράλληλα, ιδιαίτερη σημασία θα δοθεί στη συντήρηση και προστασία του δικτύου, ώστε να διασφαλιστεί η μακροχρόνια βιωσιμότητά του προς όφελος των Ελλήνων και Ευρωπαίων πολιτών.

Σχετικές δημοσιεύσεις