Στο ΠΕΠ Πελοποννήσου η βελτίωση του οδικού δικτύου της πυρόπληκτης νοτιοδυτικής Γορτυνίας

Με απόφαση του περιφερειάρχη Πελοποννήσου, Παναγιώτη Νίκα, εντάχθηκε στο ΠΕΠ Πελοποννήσου 2014 – 2020 το έργο της βελτίωσης της βατότητας στο οδικό δίκτυο της πυρόπληκτης νοτιοδυτικής Γορτυνίας -στον άξονα προτεραιότητας “Ανάπτυξη – εκσυγχρονισμός – συμπλήρωση υποδομών για την οικονομική και κοινωνική ανάπτυξη”.


Η επιλέξιμη δημόσια δαπάνη για το έργο, το οποίο συγχρηματοδοτείται από το ΕΤΠΑ (Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης), ανέρχεται σε 1.500.000 ευρώ.


Το έργο, ειδικότερα, αφορά σε έργα επισκευής και βελτίωσης τριών υφισταμένων οδών στις πυρόπληκτες περιοχές του Δήμου Γορτυνίας που έχουν υποστεί βλάβες από την διάβρωση λόγω των πυρκαγιών με άμεσες επιπτώσεις στην ασφάλεια των χρηστών. Οι υπό μελέτη δρόμοι είναι, α) η οδός που ενώνει τον οικισμό Λιοδώρα με το Αγιονέρι μήκους 1.814,26 μέτρων, β) η οδός που ενώνει τον οικισμό Λώτη με τον οικισμό Πυρρή μήκους 3.642,10 μέτρων και γ) 11 τμήματα συνολικού μήκους 2.666,26 μέτρων στην οδό που ενώνει τον οικισμό Χώρα με την περιοχή Δωδεκάμετρο, στη συμβολή με την εθνική οδό Τριπόλεως – Πύργου.

Σχετικές δημοσιεύσεις