Στη Βουλή η μη απορρόφηση κονδυλίων συγχρηματοδοτούμενων έργων ΕΣΠΑ 2014 – 2020

Τον διαφαινόμενο κίνδυνο για την πορεία υλοποίησης μιας σειράς συγχρηματοδοτούμενων έργων, αναδεικνύει ο Τομεάρχης Υποδομών & Μεταφορών Κ.Ο. ΣΥΡΙΖΑ Προοδευτική Συμμαχία, Βουλευτής Ηρακλείου, Χάρης Μαμουλάκης, καταθέτοντας ως Αναφορά προς τους Υπουργούς Εθνικής Οικονομίας & Οικονομικών, Ανάπτυξης, Εργασίας & Κοινωνικής Ασφάλισης και Υποδομών & Μεταφορών, σχετική επιστολή της Πανελλήνιας Ένωσης Συνδέσμων Εργοληπτών Δημοσιών Έργων (Π.Ε.Σ.Ε.Δ.Ε).


Με την επιστολή της Πανελλήνιας Ένωσης Συνδέσμων Εργοληπτών Δημοσίων Έργων, επισημαίνεται, μεταξύ άλλων, ο κίνδυνος που προκύπτει στην ομαλή εξέλιξη των συγχρηματοδοτούμενων έργων λόγω της μη απορρόφησης κονδυλίων, ενόψει της χρονικής λήξεως του ΕΣΠΑ 2014 – 2020 στις 31.12.2023. Ζητείται επίσης η άμεση χρήση εξαιρετικών διατάξεων όπου θα απλοποιούν τις διαδικασίες αποπληρωμής, όπως έχει συμβεί ξανά στο παρελθόν.


Η επιστολή Π.Ε.Σ.Ε.Δ.Ε.


«Με την παρούσα επιστολή, θέλουμε να επιστήσουμε την προσοχή σας στον διαφαινόμενο κίνδυνο μη απορρόφησης κονδυλίων συγχρηματοδοτούμενων έργων, λόγω της χρονικής λήξεως του ΕΣΠΑ 2014 – 2020 στις 31.12.2023.


Εξαιτίας, του πολύ μεγάλου αριθμού υποβαλλομένων Πιστοποιήσεων προς έγκριση και πληρωμή, έχει δημιουργηθεί διοικητικός φόρτος στις υπηρεσίες ΕΦΚΑ, οι οποίες δεν μπορούν να ανταποκριθούν και αδυνατούν να εκδώσουν την απαιτούμενη ασφαλιστική ενημερότητα έργου στους Αναδόχους. Παρόμοια προβλήματα εντοπίζονται και στις υπόλοιπες διοικητικές υπηρεσίες που εμπλέκονται εποπτικά και διαχειριστικά στην ολοκλήρωση αυτών των συμβάσεων έργων.


Επειδή, η απορρόφηση των εν θέματι κονδυλίων είναι ζωτικής σημασίας για ΟΛΕΣ τις εργοληπτικές επιχειρήσεις αλλά και για την ίδια την Χώρα μας, παρακαλούμε όπως άμεσα κάνετε χρήση εξαιρετικών διατάξεων που θα ρυθμίζουν τα παραπάνω θέματα και θα απλοποιούν τις διαδικασίες για την αποπληρωμή των Αναδόχων, όπως εξάλλου έχει συμβεί ξανά στο παρελθόν».

Σχετικές δημοσιεύσεις