Σύστημα τηλεϊατρικής – τηλεφροντίδας για τους δήμους Γορτυνίας, Μεγαλόπολης και Τρίπολης, από το ΤΑΠΤοΚ

28 Μαρτίου 2021  /   Χωρίς Σχόλια

Τη δημιουργία και εφαρμογή ενός ολοκληρωμένου συστήματος τηλεϊατρικής – τηλεφροντίδας για την αντιμετώπιση έκτακτων/επειγόντων ιατρικών περιστατικών ειδικών πληθυσμιακών ομάδων σχεδιάζει να υλοποιήσει το ΤΑΠΤοΚ.
Το σύστημα θα αφορά τις περιοχές των δήμων Γορτυνίας, Μεγαλόπολης και Τρίπολης.
«Είναι ένα πολύ σημαντικό έργο και θα αφορά ανθρώπους οι οποίοι δεν έχουν εύκολη πρόσβαση σε νοσοκομείο ή κέντρα υγείας» υπογραμμίζει ο πρόεδρος του ΤΑΠΤοΚ, Μανώλης Σκαντζός.

Η συγκεκριμένη δράση, αξιοποιώντας καινοτομικά συστήματα και χρησιμοποιώντας την σύγχρονη τεχνολογία, αποτελεί μία ολοκληρωμένη πρόταση για την αντιμετώπιση έκτακτων ιατρικών περιστατικών του συγκεκριμένου ειδικού πληθυσμού της περιοχής ΤΑΠΤοΚ, συνεισφέροντας στην αναβάθμιση και εκσυγχρονισμό του επιπέδου των παρεχόμενων υπηρεσιών υγείας στην περιοχή, βελτιώνοντας παράλληλα, αισθητά, το επίπεδο διαβίωσης ειδικών πληθυσμιακών ομάδων ως προς τις ανάγκες αντιμετώπισης έκτακτων περιστατικών υγείας, με δυσκολίες πρόσβασης σε αντίστοιχες υπηρεσίες υγείας.
Η εν λόγω δράση για την ανάπτυξη και εφαρμογή του Ολοκληρωμένου Συστήματος Τηλεϊατρικής – Τηλεφροντίδας για την αντιμετώπιση έκτακτων/επειγόντων ιατρικών περιστατικών των εν λόγω ειδικών πληθυσμιακών ομάδων της περιοχής εφαρμογής της Στρατηγικής ΤΑΠΤοΚ, σε άμεση συνέργεια και σε συνεργασία με τις υφιστάμενες και με τις προγραμματιζόμενες δομές πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας φροντίδας υγείας της περιοχής, θα περιλαμβάνει:
• Τη δημιουργία και εφαρμογή του Ηλεκτρονικού Φακέλου Υγείας (Ψηφιακό Βιβλιάριο Υγείας) για κάθε άτομο που ανήκει στις ειδικές πληθυσμιακές ομάδες (ηλικιωμένοι, ΑΜΕΑ, άτομα με χρόνιες ψυχικές και λοιπές παθήσεις, κ.λπ.), με δυσκολίες πρόσβασης σε υπηρεσίες υγείας.
• Τη δημιουργία/λειτουργία ψηφιακής πλατφόρμας για τη διαχείριση του Ηλεκτρονικού Φακέλου Υγείας και για τη δυνατότητα διαβίβασης των αναγκαίων ιατρικών πληροφοριών/δεδομένων στις αντίστοιχες μονάδες/φορείς υγείας (α’ βάθμιας, β’ βάθμιας, Ψυχικής Υγείας κ.λπ.).
• Η δημιουργία «δικτυακού κοινωνικού χάρτη»/βάσης δεδομένων, όπου θα καταγράφονται οι ειδικές αυτές πληθυσμιακές ομάδες, οι πληροφορίες της σωματικής και ψυχικής τους υγείας, καθώς και η αντιστοίχηση με τις δομές Υγείας που υφίστανται πλησίον τους.
• Την παροχή υπηρεσιών τηλεϊατρικής – τηλεφροντίδας, είτε μέσω ειδικών τηλειατρικών συσκευών (π.χ. καρδιογράφου, οξυμέτρου κ.λπ.), είτε μέσω άμεσης τηλεφωνικής ιατρικής βοήθειας από το ιατρικό κέντρο υποστήριξης.
• Τη ανάπτυξη και λειτουργία του κεντρικού πληροφοριακού συστήματος.

Αφήστε μια απάντηση

Η ηλ. διεύθυνση σας δεν δημοσιεύεται.

Παρακαλώ, απαντήστε στο ερώτημα *