Συνεργασία του Πανεπιστημίου Πελοποννήσου με Κέντρα Υγείας της 6ης Υγειονομικής Περιφέρειας

  • Πανεπιστήμιο Πελοποννήσου και 6η ΥΠΕ συμπράττουν για τα Κέντρα Υγείας Νεμέας και Αρεόπολης

Ειδικό Μνημόνιο Συνεργασίας μεταξύ της 6ης ΥΠΕ και του Πανεπιστημίου Πελοποννήσου υπεγράφη το μεσημέρι της Πέμπτης 20 Ιουλίου, στον Αρχαιολογικό Χώρο της Νεμέας, με πιλότους δύο Κέντρα Υγείας σε Κορινθία και Λακωνία, με στόχο την ενίσχυση της πρωτοβάθμιας φροντίδας υγείας στις περιοχές αναφοράς.


Συγκεκριμένα, η συνεργασία των δύο φορέων αφορά στα Κέντρα Υγείας Νεμέας και Αρεόπολης και το μνημόνιο υπεγράφη από τον Διοικητή της 6ης ΥΠΕ, Γιάννη Καρβέλη και τον πρύτανη του Πανεπιστημίου Πελοποννήσου, Αθανάσιο Κατσή.

Ακολουθεί αναλυτικά το δελτίο τύπου.

Ένα φιλόδοξο σχέδιο έθεσαν σε εφαρμογή το Πανεπιστήμιο Πελοποννήσου διαμέσου του Εργαστηρίου Αξιολόγησης Πολιτικών, Τεχνολογιών και Συμπεριφορών Υγείας και η 6η Υγειονομική Περιφέρεια με πιλότους τα Κέντρα Υγείας α) Αρεόπολης Μάνης και β) Νεμέας, με την υπογραφή ειδικού Μνημονίου Συνεργασίας με στόχο την ενίσχυση της πρωτοβάθμιας φροντίδας υγείας στις περιοχές αναφοράς. Με το Μνημόνιο αυτό επιδιώκεται η συνεργασία των εμπλεκόμενων φορέων με σκοπό την ενίσχυση του ερευνητικού και εκπαιδευτικού τους έργου και την υλοποίηση πιλοτικών δράσεων προς όφελος του πληθυσμού.


Αναφέρονται ενδεικτικά οι κάτωθι δράσεις: α) χαρτογράφηση επιδημιολογικών χαρακτηριστικών, συμπεριφορών υγείας και ζήτησης για φροντίδες, β) σχεδιασμός και εφαρμογή προγραμμάτων προαγωγής και αγωγής υγείας σε στοχευμένες ομάδες πληθυσμού, γ) σχεδιασμός και εφαρμογή προτύπων και διαδικασιών στις υπηρεσίες πρωτοβάθμιας φροντίδας υγείας, δ) συνεχιζόμενη εκπαίδευση των επιστημόνων και επαγγελματιών υγείας στο πλαίσιο της αναβάθμισης του ρόλου των δομών πρωτοβάθμιας φροντίδας υγείας στη χώρα.


Το Μνημόνιο υπεγράφη την Πέμπτη 20 Ιουλίου στον Αρχαιολογικό χώρο της Νεμέας από τον Πρύτανη του Πανεπιστημίου Πελοποννήσου καθηγητή Αθανάσιο Κατσή, τον Διευθυντή του Εργαστηρίου Αξιολόγησης Πολιτικών, Τεχνολογιών και Συμπεριφορών Υγείας και Κοσμήτορα της Σχολής Κοινωνικών και Πολιτικών Επιστημών καθηγητή Κυριάκο Σουλιώτη, τον Διοικητή της 6ης ΥΠΕ κ. Γιάννη Καρβέλη και τους Διευθυντές των Κέντρων Υγείας Αρεόπολης-Μάνης και Νεμέας, Δρ. Ανάργυρο Μαριόλη και Δρ. Ευστάθιο Σκληρό, αντίστοιχα.


Κατά τη συζήτηση που διεξήχθη στο πλαίσιο της υπογραφής του Μνημονίου υπογραμμίστηκε η σημασία της συνεργασίας των πανεπιστημίων της χώρας μας με το ΕΣΥ, για την ολοκλήρωση και αναβάθμιση των παρεχόμενων φροντίδων. Υπό το πρίσμα αυτό, η έμφαση στην τεκμηρίωση και την αξιολόγηση που δίδεται από αυτή τη συνεργασία, θα προσφέρει κρίσιμη βοήθεια στην πολιτεία, στην προσπάθειά της για κάλυψη των κενών σε πόρους αλλά και για ενσωμάτωση των προτιμήσεων των πολιτών στον σχεδιασμό για το Νέο ΕΣΥ.


Για την εφαρμογή του Μνημονίου, το οποίο έχει τριετή διάρκεια με δυνατότητα επέκτασης, θα συσταθεί ειδική Επιτροπή Παρακολούθησης και Συντονισμού, η οποία θα αναλάβει την παρακολούθηση των δράσεων για την υλοποίησή του.

Σχετικές δημοσιεύσεις