Σήμερον κρεμάται επί ξύλου…

  • Η Μεγαλοβδομαδιάτικη υμνογραφία στοιχείο αναπόσπαστοτης ιστορίας και της παράδοσης του λαού μας

Σήμερον κρεμᾶται ἐπὶ ξύλου, ὁ ἐν ὕδασι τὴν γῆν κρεμάσας, Στέφανον ἐξ ἀκανθῶν περιτίθεται, ὁ τῶν Ἀγγέλων Βασιλεύς. Ψευδῆ πορφύραν περιβάλλεται, ὁ περιβάλλων τὸν οὐρανὸν ἐν νεφέλαις. Ῥάπισμα κατεδέξατο, ὁ ἐν Ἰορδάνῃ ἐλευθερώσας τὸν Ἀδάμ. Ἥλοις προσηλώθη, ὁ Νυμφίος τῆς Ἐκκλησίας. Λόγχῃ ἐκεντήθη, ὁ Υἱὸς τῆς Παρθένου. Προσκυνοῦμέν σου τὰ Πάθη Χριστέ. Δεῖξον ἡμῖν, καὶ τὴν ἔνδοξόν σου Ἀνάστασιν…

Μεγάλη Πέμπτη σήμερα και η Εκκλησία μας, μεταξύ 5ου και 6ου Ευαγγελίου ψάλλει το αντίφωνο…

Η νεοσύστατη Αρκαδική Εκκλησιαστική Χορωδία, υπό τη διεύθυνση του μαέστρου Μιχάλη Γαργαλιώνη, θα αποδώσει κατά την ακολουθία των Αγίων Παθών της Μεγάλης Πέμπτης (2 Μαΐου 2024), το Ιδιόμελο Τροπάριο «Σήμερον Κρεμάται Επί Ξύλου», στον Ιερό Ναό Αγίου Δημητρίου Τριπόλεως.

Σχετικές δημοσιεύσεις