Σεμινάρια κατάρτισης εργαζομένων

Η Πελοποννησιακή Ομοσπονδία Εμπορίου και Επιχειρηματικότητας, με στόχο να διευρυνθούν οι ευκαιρίες κατάρτισης των εργαζομένων στις μικρές επιχειρήσεις (που απασχολούν από 1 ως 49 εργαζόμενους), ενημερώνει τους Συλλόγους-μέλη της ότι ξεκίνησε η υλοποίηση του προγράμματος κατάρτισης ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ ΣΕ ΜΙΚΡΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΕΤΟΥΣ 2022 (ΛΑΕΚ 1-49), με ημερομηνία υποβολής προτάσεων για αξιολόγηση, από 25 Ιουλίου 2022 έως 25 Σεπτεμβρίου 2022.

Τα προγράμματα ΛΑΕΚ, έχουν αποδείξει πως είναι ένα βασικό εργαλείο κατάρτισης και αναβάθμισης των δεξιοτήτων των εργαζομένων, των επιχειρήσεων μελών, ανεβάζοντας το επίπεδο υπηρεσιών τους προς τους καταναλωτές.

Η Πελοποννησιακή Ομοσπονδία Εμπορίου και Επιχειρηματικότητας, αποφάσισε να συμμετέχει στα νέα προγράμματα ΛΑΕΚ του έτους 2022, με τη μορφή υποστήριξης των σωματείων μελών της. Συγκεκριμένα αναλαμβάνει τη δημοσιοποίηση του προγράμματος σε τοπικό επίπεδο, για την ευαισθητοποίηση και ενημέρωση των μελών των πρωτοβάθμιων φορέων εκπροσώπησης εργοδοτών και εργαζομένων. Επίσης δεσμεύεται και με την επόπτευση των προγραμμάτων κατάρτισης και τη σύνταξη της «έκθεσης υλοποίησης προγράμματος κατάρτισης ΛΑΕΚ 1-49» για μέλη της που θα υλοποιήσουν προγράμματα.

Στους στόχους των ανωτέρω ενεργειών εντάσσεται και η προσέλκυση για συμμετοχή στα προγράμματα κατάρτισης, εργαζομένων που δεν συμμετείχαν κατά το παρελθόν σε οποιοδήποτε πρόγραμμα ΛΑΕΚ (1-49), αλλά και νεοεισερχομένων στην αγορά εργασίας.

Επιπλέον, στόχος της ΠΟΕΕ, είναι να παραμείνει εγγυήτρια της συνοχής και της αλληλεγγύης των πρωτοβάθμιων σωματείων της, λειτουργώντας υποστηρικτικά και προς την κατεύθυνση του οφέλους των επιχειρήσεων.

Επιλεξιμότητα επιχειρήσεων:
• Στα προγράμματα επαγγελματικής κατάρτισης ΛΑΕΚ έτους 2022 έχουν δικαίωμα να συμμετέχουν επιχειρήσεις που απασχολούν από 1- 49 άτομα προσωπικό, οι οποίες υπόκεινται στην υποχρέωση καταβολής στον ΕΦΚΑ της εργοδοτικής εισφοράς ΛΑΕΚ (0,06%).

• Οι επιχειρήσεις που καταρτίζουν το προσωπικό τους θα πρέπει να είναι:
– Μέλη των δικαιούχων Εμπορικών Συλλόγων (εγγεγραμμένα στο Μητρώο Μελών) είτε
– Επιχειρήσεις που δραστηριοποιούνται στον ίδιο κλάδο ή τομέα παραγωγής αλλά δεν ανήκουν σε Εμπορικό Σύλλογο – Μη Μέλη.

Καταρτιζόμενοι που συμμετέχουν:
Α. Οι Εργαζόμενοι των Επιχειρήσεων που απασχολούν από 1-49 άτομα προσωπικό και έχουν δικαίωμα συμμετοχής στο αντίστοιχο πρόγραμμα του ΦΕΕ. Αυτοί είναι:
Εργαζόμενοι επιχειρήσεων μελών των Εμπορικών Συλλόγων καθώς και εργαζόμενοι επιχειρήσεων μη μελών των Εμπορικών Συλλόγων (καταρτιζόμενοι τύπου Α).
Β. Οι Εργαζόμενοι που το αντικείμενο απασχόλησής τους δεν τους επιτρέπει να έχουν σταθερή εργασία.

Οι εργαζόμενοι της κατηγορίας αυτής υποχρεωτικά θα πρέπει:
α) όταν δηλώνονται σε πρόγραμμα να μην εμφανίζονται απασχολούμενοι σε επιχείρηση
β) να διαθέτουν τουλάχιστον 50 ημερομίσθια. Η περίοδος ελέγχου της απασχόλησης αφορά το έτος 2021.

Καλεί τις επιχειρήσεις και τους εργαζόμενους να δηλώσουν συμμετοχή στους παρακάτω κατά τόπους Εμπορικούς Συλλόγους, οι οποίοι είναι:
• ΕΜΠΟΡΙΚΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΔΗΜΟΥ ΒΟΡΕΙΑΣ ΚΥΝΟΥΡΙΑΣ “ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΚΑΡΥΤΣΙΩΤΗΣ”
• ΕΜΠΟΡΙΚΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΚΙΑΤΟΥ “Ο ΕΡΜΗΣ”
• ΕΜΠΟΡΙΚΟΣ ΒΙΟΤΕΧΝΙΚΟΣ & ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΚΡΑΝΙΔΙΟΥ
• ΕΝΩΣΗ ΕΜΠΟΡΙΚΩΝ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΩΝ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΩΝ & ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΜΟΝΕΜΒΑΣΙΑΣ
• ΕΜΠΟΡΙΚΟΣ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΟΣ & ΒΙΟΤΕΧΝΙΚΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΛΕΩΝΙΔΙΟΥ “ΝΕΑ ΕΠΟΧΗ”
• ΕΜΠΟΡΟΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΤΡΙΠΟΛΗΣ “Ο ΕΡΜΗΣ”
• ΕΜΠΟΡΙΚΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΜΕΣΣΗΝΗΣ “Ο ΕΡΜΗΣ”
• ΕΜΠΟΡΙΚΟΣ & ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΝΑΥΠΛΙΟΥ
• ΕΜΠΟΡΙΚΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ “Ο ΕΡΜΗΣ”

Σχετικές δημοσιεύσεις