Σε διαβούλευση το Εδαφικό Σχέδιο Δίκαιης Αναπτυξιακής Μετάβασης Μεγαλόπολης

Εντός του Φεβρουαρίου 2021 ο Πρόεδρος της Συντονιστικής Επιτροπής του Σχεδίου Δίκαιης Αναπτυξιακής Μετάβασης (ΣΔΑΜ), κ. Κωστής Μουσουρούλης, απέστειλε στο Δήμο μας σχέδιο του Εδαφικού Σχεδίου Δίκαιης Μετάβασης (ΕΣΔΙΜ) Μεγαλόπολης. Αντίστοιχο Σχέδιο ΕΣΔΙΜ απέστειλε και στους ενεργειακούς Δήμους της Δυτικής Μακεδονίας. Πέρα από τους Δήμους μας, τα συγκεκριμένα σχέδια απεστάλησαν σε άλλους εμπλεκόμενους φορείς. Το περιεχόμενο των εν λόγω σχεδίων δημοσιεύθηκε και στην επίσημη ιστοσελίδα του ΣΔΑΜ (www.sdam.gr) προς ενημέρωση κάθε ενδιαφερόμενου.
Αντικείμενο των ΕΣΔΙΜ είναι ο προσδιορισμός των εδαφών που πλήττονται περισσότερο από την απολιγνιτοποίηση, τα οποία πρόκειται να λάβουν πολλαπλή στήριξη από τον Ευρωπαϊκό Μηχανισμό Δίκαιης Μετάβασης. Τα ΕΣΔΙΜ, έπειτα από διαβούλευση που θα προηγηθεί, πρόκειται να υποβληθούν από το Ελληνικό Κράτος στην Ευρωπαϊκή Ένωση για την έγκρισή τους.
Επειδή η υπόθεση της απολιγνιτοποίησης είναι κοινή για τους ενεργειακούς Δήμους, το Δ.Σ. του Δικτύου Ενεργειακών Δήμων, στο οποίο μετέχει και ο Δήμος μας, συνεδρίασε άμεσα και με απόφασή του ανέθεσε σε επιστημονικό σύμβουλο την εξέταση του περιεχομένου των σχεδίων ΕΣΔΙΜ Δυτικής Μακεδονίας και Μεγαλόπολης και την υποβολή εμπεριστατωμένων παρατηρήσεων και προτάσεων επ’ αυτών.
Παράλληλα, ζητήθηκε από τον Πρόεδρο της Συντονιστικής Επιτροπής ΣΔΑΜ, κυρίως λόγω των ειδικών συνθηκών που επικρατούν εξαιτίας της πανδημίας, να δοθεί παράταση δύο (2) μηνών στη διαβούλευση, ώστε να υπάρχει ασφαλής χρόνος για την ουσιαστική συμμετοχή μας σε αυτή τη διαδικασία.
Η Δημοτική Αρχή ενεργεί με συντεταγμένο τρόπο, βρίσκεται σε συνεχή επικοινωνία με τα εμπλεκόμενα μέρη και συνεργάζεται στενά με τους λοιπούς ενεργειακούς Δήμους στη Δυτική Μακεδονία.
Με την παραλαβή των συμπερασμάτων του συμβούλου, τα οποία θα τεθούν υπόψη όλων των δημοτικών παρατάξεων, το Σχέδιο του ΕΣΔΙΜ Μεγαλόπολης θα συζητηθεί κατ’ αρχήν από την Δημοτική Επιτροπή Διαβούλευσης και οι τελικές κρίσεις επ’ αυτού θα οριστικοποιηθούν από το Δημοτικό Συμβούλιο Μεγαλόπολης και θα αποσταλούν στην Συντονιστική Επιτροπή ΣΔΑΜ.
ΕΚ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ

Σχετικές δημοσιεύσεις