Ψήφοι και έδρες των δημοτικών συνδυασμών στην Αρκαδία

Δημοτικές Εκλογές 8ης Οκτωβρίου 2023: Σύμφωνα με το Υπουργείο Εσωτερικών, τα αποτελέσματα των συνδυασμών και στους 5 δήμους της Αρκαδίας, ανά Δημοτική Ενότητα, έχουν ως εξής:

ΔΗΜΟΣ ΒΟΡΕΙΑΣ ΚΥΝΟΥΡΙΑΣ
Καμπύλης Γεώργιος

ΠΡΩΤΟΒΟΥΛΙΑ ΑΛΛΑΓΗΣ
Ποσοστό, Ψήφοι, Έδρες
53,63% 4.093 11

Γκαύρος Δημήτριος
ΝΕΑ ΒΟΡΕΙΑ ΚΥΝΟΥΡΙΑ
Ποσοστό, Ψήφοι, Έδρες
42,82% 3.268 7

Τετώρος Βασίλειος
ΛΑΪΚΗ ΣΥΣΠΕΙΡΩΣΗ ΒΟΡΕΙΑΣ
ΚΥΝΟΥΡΙΑΣ
Ποσοστό, Ψήφοι, Έδρες
3,55% 271 1


ΔΗΜΟΣ ΓΟΡΤΥΝΙΑΣ
Κούλης Ευστάθιος

ενώνουμε τη ΓΟΡΤΥΝΙΑ
ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΗ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗ ΠΡΩΤΟΒΟΥΛΙΑ
Ποσοστό, Ψήφοι, Έδρες
53,63% 5.935 11

Μέγας Παναγιώτης
ΓΟΡΤΥΝΙΑ ΠΟΥ ΜΑΣ ΑΞΙΖΕΙ
Ποσοστό, Ψήφοι, Έδρες
42,87% 4.744 8


Βούλγαρη Ελένη (Λένα)
ΛΑΪΚΗ ΣΥΣΠΕΙΡΩΣΗ ΓΟΡΤΥΝΙΑΣ
Ποσοστό, Ψήφοι, Έδρες
3,50% 387


Δημοτική Ενότητα Βυτίνας
Κούλης Ευστάθιος
Ποσοστό, Ψήφοι
53,58% 741


Μέγας Παναγιώτης
Ποσοστό, Ψήφοι
45,26% 626


Βούλγαρη Ελένη (Λένα)
Ποσοστό, Ψήφοι
1,16% 16


Δημοτική Ενότητα Δημητσάνης
Κούλης Ευστάθιος
Ποσοστό, Ψήφοι
58,37% 596


Μέγας Παναγιώτης
Ποσοστό, Ψήφοι
40,16% 410


Βούλγαρη Ελένη (Λένα)
Ποσοστό, Ψήφοι
1,47% 15


Δημοτική Ενότητα Ηραίας
Κούλης Ευστάθιος
Ποσοστό, Ψήφοι
58,74% 786


Μέγας Παναγιώτης
Ποσοστό, Ψήφοι
37,74% 505


Βούλγαρη Ελένη (Λένα)
Ποσοστό, Ψήφοι
3,51% 47


Δημοτική Ενότητα Κλείτορος
Κούλης Ευστάθιος
Ποσοστό, Ψήφοι
56,48% 771


Μέγας Παναγιώτης
Ποσοστό, Ψήφοι
37,07% 506


Βούλγαρη Ελένη (Λένα)
Ποσοστό, Ψήφοι
6,45% 88


Δημοτική Ενότητα Κοντοβαζαίνης
Κούλης Ευστάθιος
Ποσοστό, Ψήφοι
57,92% 812


Μέγας Παναγιώτης
Ποσοστό, Ψήφοι
40,51% 568


Βούλγαρη Ελένη (Λένα)
Ποσοστό, Ψήφοι
1,57% 22


Δημοτική Ενότητα Λαγκαδίων
Κούλης Ευστάθιος
Ποσοστό, Ψήφοι
59,02% 605


Μέγας Παναγιώτης
Ποσοστό, Ψήφοι
37,66% 386


Βούλγαρη Ελένη (Λένα)
Ποσοστό, Ψήφοι
3,32% 34


Δημοτική Ενότητα Τρικολώνων
Κούλης Ευστάθιος
Ποσοστό, Ψήφοι
60,12% 386


Μέγας Παναγιώτης
Ποσοστό, Ψήφοι
37,85% 243


Βούλγαρη Ελένη (Λένα)
Ποσοστό, Ψήφοι
2,02% 13


Δημοτική Ενότητα Τροπαίων
Κούλης Ευστάθιος
Ποσοστό, Ψήφοι
51,76% 1.496


Μέγας Παναγιώτης
Ποσοστό, Ψήφοι
42,98% 1.242


Βούλγαρη Ελένη (Λένα)
Ποσοστό, Ψήφοι
5,26% 152


ΔΗΜΟΣ ΜΕΓΑΛΟΠΟΛΗΣ
Μιχόπουλος Κωνσταντίνος
ΝΕΑ ΑΡΧΗ
Ποσοστό, Ψήφοι, Έδρες
44,31% 3.581 11


Χριστογιαννόπουλος Αθανάσιος
ΒΗΜΑ ΣΤΟ ΑΥΡΙΟ
Ποσοστό, Ψήφοι, Έδρες
38,95% 3.148 6


Τσίχλης Σταύρος
ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΗ ΔΥΝΑΜΗ ΠΟΛΙΤΩΝ
Ποσοστό, Ψήφοι, Έδρες
14,06% 1.136 2

Κουλουράς Χρήστος
ΛΑΪΚΗ ΣΥΣΠΕΙΡΩΣΗ ΜΕΓΑΛΟΠΟΛΗΣ
Ποσοστό, Ψήφοι, Έδρες
2,68% 217

Δημοτική Ενότητα Γόρτυνος
Μιχόπουλος Κωνσταντίνος
Ποσοστό, Ψήφοι
65,33% 552


Χριστογιαννόπουλος Αθανάσιος
Ποσοστό, Ψήφοι
20,83% 176


Τσίχλης Σταύρος
Ποσοστό, Ψήφοι
11,36% 96


Κουλουράς Χρήστος
Ποσοστό, Ψήφοι
2,49% 21


Δημοτική Ενότητα Μεγαλόπολης
Μιχόπουλος Κωνσταντίνος
Ποσοστό, Ψήφοι
41,96% 2.261


Χριστογιαννόπουλος Αθανάσιος
Ποσοστό, Ψήφοι
38,92% 2.097


Τσίχλης Σταύρος
Ποσοστό, Ψήφοι
15,94% 859


Κουλουράς Χρήστος
Ποσοστό, Ψήφοι
3,17% 171


Δημοτική Ενότητα Φαλαισίας
Μιχόπουλος Κωνσταντίνος
Ποσοστό, Ψήφοι
47,32% 875


Χριστογιαννόπουλος Αθανάσιος
Ποσοστό, Ψήφοι
41,54% 768


Τσίχλης Σταύρος
Ποσοστό, Ψήφοι
9,79% 181


Κουλουράς Χρήστος
Ποσοστό, Ψήφοι
1,35% 25


ΔΗΜΟΣ ΝΟΤΙΑΣ ΚΥΝΟΥΡΙΑΣ
Δολιανίτης Εμμανουήλ

ΝΕΑ ΠΟΡΕΙΑ για τη Νότια Κυνουρία
Ποσοστό, Ψήφοι, Έδρες
48,07% 2.435 11


Λυσίκατος Χαράλαμπος
ΟΡΑΜΑ ΓΝΩΣΗ ΠΡΟΟΔΟΣ
Ποσοστό, Ψήφοι, Έδρες
46,51% 2.356 7


Χείλαρης Νικόλαος
ΛΑΪΚΗ ΣΥΣΠΕΙΡΩΣΗ
ΝΟΤΙΑΣ ΚΥΝΟΥΡΙΑΣ
Ποσοστό, Ψήφοι, Έδρες
5,43% 275 1

Δημοτική Ενότητα Κοσμά
Δολιανίτης Εμμανουήλ,
Ποσοστό, Ψήφοι
50,19% 133

Λυσίκατος Χαράλαμπος
Ποσοστό, Ψήφοι
35,85% 95

Χείλαρης Νικόλαος
Ποσοστό, Ψήφοι
13,96% 37


Δημοτική Ενότητα Λεωνιδίου
Δολιανίτης Εμμανουήλ,
Ποσοστό, Ψήφοι
47,42% 1.653


Λυσίκατος Χαράλαμπος
Ποσοστό, Ψήφοι
46,56% 1.623


Χείλαρης Νικόλαος
Ποσοστό, Ψήφοι
6,02% 210


Δημοτική Ενότητα Τυρού
Δολιανίτης Εμμανουήλ,
Ποσοστό, Ψήφοι
52,24% 687


Λυσίκατος Χαράλαμπος
Ποσοστό, Ψήφοι
45,63% 600


Χείλαρης Νικόλαος
Ποσοστό, Ψήφοι
2,13% 28


ΔΗΜΟΣ ΤΡΙΠΟΛΗΣ
Τζιούμης Κωνσταντίνος

ΤΡΙΠΟΛΗ ΑΥΡΙΟ
Ποσοστό, Ψήφοι, Έδρες
54,44% 15.103 21


Σμυρνιώτης Ιωάννης
ΤΡΙΠΟΛΗ ΕΝΩΜΕΝΟΙ ΜΠΡΟΣΤΑ
Ποσοστό, Ψήφοι, Έδρες
42,41% 11.766 13


Γούργαρης Ευάγγελος
ΛΑΪΚΗ ΣΥΣΠΕΙΡΩΣΗ ΤΡΙΠΟΛΗΣ
Ποσοστό, Ψήφοι, Έδρες
3,16% 876 1


Δημοτική Ενότητα Βαλτετσίου
Τζιούμης Κωνσταντίνος
Ποσοστό, Ψήφοι
52,42% 746


Σμυρνιώτης Ιωάννης
Ποσοστό, Ψήφοι
44,34% 631


Γούργαρης Ευάγγελος
Ποσοστό, Ψήφοι
3,23% 46


Δημοτική Ενότητα Κορυθίου
Τζιούμης Κωνσταντίνος
Ποσοστό, Ψήφοι
55,46% 873


Σμυρνιώτης Ιωάννης
Ποσοστό, Ψήφοι
42,31% 666


Γούργαρης Ευάγγελος
Ποσοστό, Ψήφοι
2,22% 35


Δημοτική Ενότητα Λεβιδίου
Τζιούμης Κωνσταντίνος
Ποσοστό, Ψήφοι
50,62% 1.394


Σμυρνιώτης Ιωάννης
Ποσοστό, Ψήφοι
48,55% 1.337


Γούργαρης Ευάγγελος
Ποσοστό, Ψήφοι
0,84% 23


Δημοτική Ενότητα Μαντινείας
Τζιούμης Κωνσταντίνος
Ποσοστό, Ψήφοι
50,32% 1.085


Σμυρνιώτης Ιωάννης
Ποσοστό, Ψήφοι
48,47% 1.045


Γούργαρης Ευάγγελος
Ποσοστό, Ψήφοι
1,21% 26


Δημοτική Ενότητα Σκιρίτιδας
Τζιούμης Κωνσταντίνος
Ποσοστό, Ψήφοι
62,16% 644

Σμυρνιώτης Ιωάννης
Ποσοστό, Ψήφοι
32,72% 339

Γούργαρης Ευάγγελος
Ποσοστό, Ψήφοι
5,12% 53


Δημοτική Ενότητα Τεγέας
Τζιούμης Κωνσταντίνος
Ποσοστό, Ψήφοι
55,86% 1.593


Σμυρνιώτης Ιωάννης
Ποσοστό, Ψήφοι
42,53% 1.213


Γούργαρης Ευάγγελος
Ποσοστό, Ψήφοι
1,61% 46


Δημοτική Ενότητα Τρίπολης
Τζιούμης Κωνσταντίνος
Ποσοστό, Ψήφοι
54,38% 8.174


Σμυρνιώτης Ιωάννης
Ποσοστό, Ψήφοι
41,37% 6.219


Γούργαρης Ευάγγελος
Ποσοστό, Ψήφοι
4,24% 638


Δημοτική Ενότητα Φαλάνθου
Τζιούμης Κωνσταντίνος
Ποσοστό, Ψήφοι
64,64% 594


Σμυρνιώτης Ιωάννης
Ποσοστό, Ψήφοι
34,39% 316


Γούργαρης Ευάγγελος
Ποσοστό, Ψήφοι
0,98% 9

Σχετικές δημοσιεύσεις