Πρόσβαση σε ποιοτικές υπηρεσίες υγείας για όλους

Η 7 Απριλίου εορτάζεται ετησίως ως Παγκόσμια Ημέρα Υγείας η οποία επικεντρώνεται στα ουσιώδη προβλήματα της δημόσιας υγείας που απασχολούν τον κόσμο.

Η πρόσβαση και η απολαβή ποιοτικών υπηρεσιών υγείας, ανεξαρτήτως φυλετικής καταγωγής, πολιτικών φρονημάτων, θρησκευτικών πεποιθήσεων, οικονομικής ή κοινωνικής κατάστασης αποτελεί αναντίρρητα θεμελιώδες δικαίωμα κάθε ανθρώπου.


Ενδεχόμενες διακρίσεις πρέπει να προλαμβάνονται και να εξαλείφονται και με κατάλληλες στρατηγικές να επιτυγχάνεται η ισότητα στον τομέα της υγείας.

Ευχαριστούμε όλους τους εργαζομένους στον νευραλγικό χώρο της υγείας που με περίσσεια αγάπη για τον άνθρωπο – ασθενή και υπερβαίνοντας πολλές φορές τα όρια τους συμβάλλουν καθημερινά τα μέγιστα στην ανθρώπινη περίθαλψη.


Ο Δ/ΝΤΗΣ ΤΟΥ Κ.Υ. ΤΡΙΠΟΛΗΣ
ΚΟΥΒΕΛΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΧΕΙΡΟΥΡΓΟΣ – ΟΡΘΟΠΑΙΔΙΚΟΣ

Σχετικές δημοσιεύσεις