Προκήρυξη του ΑΗΣ Μεγαλόπολης 5 για την πρόσληψη 11 ατόμων

Η ΔΕΗ Α.Ε. ανακοινώνει την πρόσληψη συνολικού αριθμού έντεκα (11) ατόμων για την κάλυψη εποχικών ή παροδικών αναγκών του Κλάδου ΑΗΣ Μεγαλόπολης 5, που εδρεύει στη Μεγαλόπολη του Νομού Αρκαδίας, με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου, ορισμένου χρόνου διάρκειας μέχρι 8 μήνες.

Ο αριθμός, οι ειδικότητες και η Μονάδα απασχόλησης του άνω προσωπικού εμφανίζονται στον παρακάτω πίνακα:

Δείτε στο παρακάτω έγγραφο περισσότερες πληροφορίες για την πρόσληψη στον ΑΗΣ Μεγαλόπολης 5:

Σχετικές δημοσιεύσεις