Προκήρυξη πλήρωσης θέσεων Σχολικών Τροχονόμων στον Δήμο Β. Κυνουρίας

Η Πρόεδρος της Σχολικής Επιτροπής Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης του Δήμου Βόρειας Κυνουρίας Προκηρύσσει την πλήρωση των παρακάτω οκτώ (08) θέσεων εθελοντών σχολικών τροχονόμων:


• Δύο (2) θέσεις για το Δημοτικό Σχολείο Άστρους.
• Δύο (2) θέσεις για το Δημοτικό Σχολείο Βερβένων.
• Μία (1) θέση για το Δημοτικό Σχολείο Δολιανών.
• Μία (1) θέση για το Δημοτικό Σχολείο Αγίου Ανδρέα.
• Μία (1) θέση για το 1ο και το 2ο Νηπιαγωγείο Άστρους.
• Μία (1) θέση για το Νηπιαγωγείο Παραλίου Άστρους.


Η διάρκεια της σύμβασης θα είναι από την υπογραφή της έως τη λήξη του σχολικού έτους 2023-2024.
Στη θέση αυτή δύναται να απασχοληθεί κάθε άτομο, αρκεί να μπορεί να ανταποκριθεί στο ωράριο και τις υποχρεώσεις του, εφόσον πληροί τα παρακάτω κριτήρια.


• Να είναι δημότες και μόνιμοι κάτοικοι του Δήμου Βόρειας Κυνουρίας.
• Να μην έχουν καταδικαστεί και να μην είναι φυγόποινοι ή φυγόδικοι για κανένα αδίκημα.
Οι ώρες απασχόλησης θα είναι η ώρα προσέλευσης και αποχώρησης των μαθητών στο σχολείο σύμφωνα με το ωράριο λειτουργίας του.


Στον εθελοντή σχολικό τροχονόμο η αποζημίωση που θα καταβάλλεται από την σχολική επιτροπή για την κάλυψη των εξόδων κίνησής του, ανέρχεται στο ποσό των 176 ευρώ μηνιαίως, εκτός από τους μήνες Σεπτέμβριο και Ιούνιο η οποία είναι 88 ευρώ.


Ο εθελοντής σχολικός τροχονόμος δεν ασφαλίζεται σε κανένα ασφαλιστικό φορέα.
Κατά την εκτέλεση των καθηκόντων του ο σχολικός τροχονόμος χρησιμοποιεί φορητή πινακίδα ‘STOP” και φορά γιλέκο, χρώματος ανοιχτού κίτρινου. Στην εμπρόσθια και οπίσθια όψη του αναγράφεται, σε δύο παράλληλες γραμμές, με κεφαλαία γράμματα, ανεξίτηλου μαύρου χρώματος, η φράση «ΣΧΟΛΙΚΟΣ ΤΡΟΧΟΝΟΜΟΣ». Το γιλέκο και οι πινακίδες χορηγούνται από το σχολείο.


Το άτομο το οποίο θα επιλεγεί θα ασκήσει τα καθήκοντά του αφού πρώτα εκπαιδευτεί κατάλληλα.
Όσοι επιθυμούν να προσληφθούν ως εθελοντές σχολικοί τροχονόμοι μπορούν να υποβάλλουν την αίτησή τους, αυτοπροσώπως ή με εξουσιοδοτημένο άτομο, από τις 14-09-2023 έως και την 18-09-2023 στο Γραφείο Ανθρώπινου Δυναμικού & Διοικητικής Μέριμνας του Δήμου Βόρειας Κυνουρίας, ημέρες εργάσιμες και ώρες γραφείου, Ταχ. Διεύθυνση: Άστρος Αρκαδίας-Τηλέφωνο 2755360122, αρμόδιος υπάλληλος κ. Ανθούλα Πουλημένου.


Τα δικαιολογητικά που απαιτούνται δημοσιεύονται στην ιστοσελίδα του Δήμου Βόρειας Κυνουρίας.

Σχετικές δημοσιεύσεις