Προγραμματική σύμβαση της Περιφέρειας με το Πανεπιστήμιο Πελοποννήσου

Προγραμματική σύμβαση μεταξύ της Περιφέρειας Πελοποννήσου και του Πανεπιστήμιου Πελοποννήσου για τη δημιουργία δομών υποστήριξης της καινοτομίας και της επιχειρηματικότητας έντασης γνώσης στην Περιφέρεια υπέγραψε ο περιφερειάρχης Παναγιώτης Νίκας χθες (Τετάρτη 20 Δεκεμβρίου), στην Τρίπολη, με τον πρύτανη του εν λόγω ΑΕΙ, Αθανάσιο Κατσή.


Ο συνολικός προϋπολογισμός της εν λόγω προγραμματικής σύμβασης ανέρχεται σε 3.824.115,16 ευρώ, ενώ οι πόροι χρηματοδότησης προέρχονται από το ΠΕΠ Πελοποννήσου 2021 – 2027.
Παράλληλα, στη συνάντηση που ο περιφερειάρχης Π. Νίκας είχε με τον πρύτανη του Πανεπιστημίου Πελοποννήσου, έγινε συζήτηση για τις προοπτικές, αλλά και για τους κινδύνους που ενδεχομένως προκύπτουν, για τα πανεπιστημιακά ιδρύματα, στην ελληνική περιφέρεια ιδιαίτερα, από την εφαρμογή της νομοθεσίας περί ίδρυσης στη χώρα μας ιδιωτικών ΑΕΙ.
Κοινή διαπίστωση αποτέλεσε ότι θα χρειαστεί να υπάρξει μέριμνα από την πολιτεία για την προστασία των περιφερειακών δημόσιων ανωτάτων εκπαιδευτικών ιδρυμάτων.

Σχετικές δημοσιεύσεις