Προγράμματα απολιγνιτοποίησης για δήμους Μεγαλόπολης, Γορτυνίας & Τρίπολης, ενόψει, με ποσοστό ενίσχυσης 70%

Το Επιμελητήριο Αρκαδίας ενημερώνει ότι προκηρύχθηκαν οι δράσεις επιχειρηματικότητας, συνολικού προϋπολογισμού 50.000.000 €, από τη Διαχειριστική Αρχή του Προγράμματος «Δίκαιη Αναπτυξιακή Μετάβαση» 2021-2027, που στοχεύουν στην ενίσχυση υφιστάμενων, νέων και υπό σύσταση μικρών και πολύ μικρών επιχειρήσεων των δήμων Μεγαλόπολης, Γορτυνίας, Τρίπολης & Οιχαλίας και, βέβαια, της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας.

Οι εν λόγω δράσεις (τύπου de minimis) αφορούν σε επενδυτικά σχέδια που στοχεύουν στην ανάπτυξη σύγχρονων τεχνολογιών και καινοτόμων διαδικασιών στην παραγωγική διαδικασία, στην αναβάθμιση των παραγόμενων προϊόντων και υπηρεσιών, καθώς και στη δημιουργία νέων θέσεων εργασίας.


Για την πληρέστερη, ορθή και έγκαιρη ενημέρωση των επιχειρήσεων το Επιμελητήριο Αρκαδίας σε συνεργασία με την Ειδική Υπηρεσία Δίκαιης Αναπτυξιακής Μετάβασης και όλους τους εμπλεκόμενους φορείς θα διοργανώσει σχετική ημερίδα, όπου θα παρουσιαστούν αναλυτικά οι λεπτομέρειες του προγράμματος σε χρόνο που θα ανακοινωθεί πολύ σύντομα.


Πρόκειται για τις δράσεις: – «Ίδρυση Επιχειρήσεων & Ενίσχυση Νέων Πολύ Μικρών και Μικρών Επιχειρήσεων σε περιοχές Εδαφικών Σχεδίων Δίκαιης Μετάβασης Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας & Μεγαλόπολης» στοχεύει στην ίδρυση επιχειρήσεων και στην ενίσχυση της ανταγωνιστικότητας νέων πολύ μικρών & μικρών επιχειρήσεων της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας και των Δήμων Μεγαλόπολης, Οιχαλίας, Γορτυνίας, Τρίπολης της Περιφέρειας Πελοποννήσου, με προϋπολογισμό 20.000.000 ευρώ. Μέσω της δράσης αυτής επιδιώκεται η ανταπόκριση στις προκλήσεις της παγκοσμιοποίησης και της μεταλιγνιτικής εποχής, προκειμένου να εξασφαλιστούν οι υφιστάμενες θέσεις εργασίας και να δημιουργηθούν νέες.


«Ενίσχυση Υφιστάμενων Πολύ Μικρών και Μικρών Επιχειρήσεων σε περιοχές Εδαφικών Σχεδίων Δίκαιης Μετάβασης Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας & Μεγαλόπολης» στοχεύει στην ενίσχυση της ανταγωνιστικότητας υφιστάμενων, πολύ μικρών & μικρών επιχειρήσεων της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας και των Δήμων Μεγαλόπολης, Οιχαλίας, Γορτυνίας, Τρίπολης της Περιφέρειας Πελοποννήσου, ώστε να μπορέσουν να ανταποκριθούν στις προκλήσεις της παγκοσμιοποίησης και της μεταλιγνιτικής εποχής και στη βελτίωση της θέσης τους στην εγχώρια και διεθνή αγορά με απώτερο στόχο την εξασφάλιση υφιστάμενων θέσεων εργασίας και την δημιουργία νέων. Προϋπολογισμός 30.000.000 ευρώ.

Σχετικές δημοσιεύσεις