Πρόγραμμα επενδύσεων για τη Μεγαλόπολη, χωρίς καμία έρευνα, χωρίς καμιά μελέτη!

Σε δύο πανηγυρικές ενημερωτικές εκδηλώσεις στη Μεγαλόπολη και την Τρίπολη (φωτ.) ανακοινώθηκαν κι επισήμως (την περασμένη Τετάρτη, 28 Φεβρουαρίου 2024) από τη Διαχειριστική Αρχή του Προγράμματος «Δίκαιη Αναπτυξιακή Μετάβαση» 2021-2027 (ΔΑ ΕΣΠΑ-ΔΑΜ), σε συνεργασία με τον Ενδιάμεσο Φορέα Επιχειρησιακών Προγραμμάτων Ανταγωνιστικότητας και Επιχειρηματικότητας (ΕΦΕΠΑΕ) και την Ελληνική Αναπτυξιακή Τράπεζα (ΕΑΤ), οι Προσκλήσεις προώθησης της Επιχειρηματικότητας στις περιοχές Δίκαιης Αναπτυξιακής Μετάβασης.

Οι εκδηλώσεις ενημερωτικού χαρακτήρα που πραγματοποιήθηκαν στην Πελοπόννησο από τη Διαχειριστική Αρχή ΕΣΠΑ – ΔΑΜ, ανέδειξαν τις χρηματοδοτικές δυνατότητες μιας σειράς Προσκλήσεων οι οποίες, όπως διεφάνη, τουλάχιστον, από τις τοποθετήσεις ενδιαφερομένων επιχειρηματιών στη Μεγαλόπολη (η συνεδρίαση πραγματοποιήθηκε στην αίθουσα του Δημοτικού Συμβουλίου), ούτε καν προσιδιάζουν με τις ανάγκες των ανθρώπων της περιοχής, καθώς, αφενός είναι αδύνατον να υλοποιηθούν, ακόμα και στην πιο μικρή κλίμακα επενδύσεων, στην οποία ο προϋπολογισμός ξεκινάει από τις 20.000 έως 100.000 ευρώ, αφετέρου απουσιάζει το πλαίσιο ερεύνης, ώστε να διαπιστωθεί ποιος επενδύει τι; Ποια είναι τα συγκριτικά πλεονεκτήματα της περιοχής, οι παραγωγικές δυνατότητες συναρτήσει των διατεθειμένων συντελεστών παραγωγής.

Για δε την τελευταία αυτή παράμετρο, απεκαλύφθη πως ο ένας παράγων παραγωγής (το έδαφος)… απουσιάζει, τουλάχιστον για τις μεταποιητικές μονάδες, δεδομένου ότι δεν υπάρχει χωροταξικός σχεδιασμός και ο επιχειρηματίας που θ’ αποτολμούσε μια τέτοια επένδυση, θα βρισκόταν αντιμέτωπος με πληθώρα διελκυστίνδων (όπως πολλαπλών αδειοδοτήσεων, περιβαλλοντικών και άλλων). Ο δε ανθρώπινος παράγων, ο σοβαρότερος για επιχειρήσεις εντάσεως εργασίας, και αυτός περιορισμένος, εάν όχι ανύπαρκτος, δεδομένου ότι οι νέοι την τελευταία δεκαετία εγκατέλειψαν τη Μεγάλη Πόλη, για άλλες όμορες περιοχές, όπως την παραλιακή και εύφορη γη της Μεσσηνίας ή και την πολλά υποσχόμενη Τρίπολη, με τις φαρμακοβιομηχανίες της ενόψει.

Για δε τις λοιπές προσκλήσεις των μεσαίων (από 400.000 έως 12.000.000 ευρώ) ή και των μεγαλύτερων (από 5.000.000 έως 40.000.000 ευρώ) επενδύσεων, καθώς αντιλαμβάνεται ο καθένας οι… διαπραγματεύσεις εκφεύγουν από τα στενά τοπικά όρια εξουσίας και μεταφέρονται στο μητροπολιτικό κέντρο. Συνεπώς, η όποια ενημέρωση που πραγματοποιήθηκε γι’ αυτήν την κατηγορία, μαζί με τις πρόνοιες δανειοδότησης και τις εγγυήσεις της Αναπτυξιακής Τράπεζας, αφορά άλλα επίπεδα επενδυτών.

Πάρα ταύτα, ο Διοικητής της Ειδικής Υπηρεσίας Δίκαιης Αναπτυξιακής Μετάβασης, Πελοπίδας Καλλίρης (φωτ.), κατά τη δεύτερη παρουσίαση (εσπερίδα στην αίθουσα του Επιμελητηρίου, στην Τρίπολη), δήλωσε σχετικά:

«Το πρόγραμμα πλέον από τον σχεδιασμό περνάει στην πράξη, δεν συζητάμε θεωρητικά αλλά ουσιαστικά. Είναι πολύ υψηλές οι δυνατότητες επιδότησης που έχουν οι επιχειρήσεις, οι πολύ μικρές και μικρές επιχειρήσεις. Η επιδότηση θα φτάσει στο 70% για τις μικρές επιχειρήσεις, για τις μεσαίες στο 60% και για τις μεγάλες στο 50%. Στοχεύουμε στην ανάπτυξη ενός εργατικού δυναμικού, που θα εργαστεί στον Δήμο Μεγαλόπολης. Μας ενδιαφέρει να γίνουν οι περιοχές ανταγωνιστικές και σύγχρονες, και να δημιουργήσουμε βιώσιμες επενδύσεις».

• Ενίσχυση Υφιστάμενων Πολύ Μικρών και Μικρών Επιχειρήσεων στις περιοχές των Εδαφικών Σχεδίων Δίκαιης Μετάβασης Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας & Μεγαλόπολης (De Minimis),

• Ίδρυση Επιχειρήσεων & Ενίσχυση Νέων Υφιστάμενων Πολύ Μικρών και Μικρών Επιχειρήσεων σε περιοχές Εδαφικών Σχεδίων Δίκαιης Μετάβασης Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας & Μεγαλόπολης (De Minimis),

• Ενίσχυση επενδυτικών σχεδίων νέων και υπό σύσταση ΜΜΕ που υλοποιούνται στις ηπειρωτικές περιοχές ΕΣΔΙΜ, σύμφωνα με τον Καν. (ΕΕ) 2021/1056 για τη θέσπιση του Ταμείου Δίκαιης Μετάβασης,

• Ενίσχυση επενδυτικών σχεδίων υφιστάμενων ΜΜΕ που υλοποιούνται στις ηπειρωτικές περιοχές ΕΣΔΙΜ, σύμφωνα με τον Καν. (ΕΕ) 2021/1056 για τη θέσπιση του Ταμείου Δίκαιης Μετάβασης,

• Ενίσχυση επενδυτικών σχεδίων παραγωγικών επενδύσεων νέων και υπό σύσταση μεγάλων επιχειρήσεων που υλοποιούνται στις ηπειρωτικές περιοχές ΕΣΔΙΜ, σύμφωνα με τον Καν. (ΕΕ) 2021/1056 για τη θέσπιση του Ταμείου Δίκαιης Μετάβασης,

• Ενίσχυση επενδυτικών σχεδίων παραγωγικών επενδύσεων Υφιστάμενων μεγάλων επιχειρήσεων που υλοποιούνται στις ηπειρωτικές περιοχές ΕΣΔΙΜ, σύμφωνα με τον Καν. (ΕΕ) 2021/1056 για τη θέσπιση του Ταμείου Δίκαιης Μετάβασης, καθώς και το Ταμείο Χαρτοφυλακίου Δίκαιης Αναπτυξιακής Μετάβασης.

Σχετικές δημοσιεύσεις