Πολυχώρος Μνήμης και Μελέτης «Γρ. Λαμπράκη» δημιουργείται στην Κερασίτσα

Ένας πολυχώρος Μνήμης και Μελέτης αφιερωμένος στον Γρηγόρη Λαμπράκη θα εγκατασταθεί στη γενέτειρά του, στην Κερασίτσα Αρκαδίας, στο παλαιό ξυλεμπορικό κατάστημα της οικογένειάς του.
Την Παρασκευή 12.02.2021 ο δήμαρχος Τρίπολης, Κώστας Τζιούμης και η ένωση εταιριών «ΟΙΚΟΜ ΕΠΕ – TETRAGON ΑΕ», υπέγραψαν τη σύμβαση για την υλοποίηση του έργου «Διαμόρφωση Πολυχώρου Μνήμης και Μελέτης «ΓΡ. ΛΑΜΠΡΑΚΗ» στον Δήμο Τρίπολης, το οποίο χρηματοδοτείται από το Πρόγραμμα «Αγροτική Ανάπτυξη της Ελλάδας 2014 – 2020». Ο προϋπολογισμός του έργου ανέρχεται στο ποσό των 184.480,00 ευρώ.

Αντικείμενο του έργου είναι η υλοποίηση όλων των απαραίτητων εργασιών για τη δημιουργία ενός ζωντανού και πολυδύναμου χώρου, που θα φιλοξενεί μόνιμη έκθεση για την προσωπικότητα και το έργο του Γρηγόρη Λαμπράκη, θα δίνει τη δυνατότητα φιλοξενίας σχετικών εκδηλώσεων, παρουσιάσεων – προβολών, βραδιών μνήμης και θα λειτουργεί ως ένας χώρος όπου οι διαφορετικές φωνές και μαρτυρίες συναντώνται και εκτίθενται δημόσια, μέσα από μια αρμονική συνύπαρξη αντικειμένων, ιστοριών και προφορικών μαρτυριών.
Με έμπνευση από την πρότερη χρήση του ξυλεμπορικού καταστήματος, στο χώρο θα αναδεικνύονται με σύγχρονο τρόπο, αρχιτεκτονικές επιλύσεις και άρτια ψηφιακά – οπτικοακουστικά μέσα, το έργο και η ζωή του Γρηγόρη Λαμπράκη, οι διαφορετικές πτυχές των δραστηριοτήτων και της προσωπικότητάς του, αλλά και η ιστορική μνήμη που είναι συνδεδεμένη με το όνομά του.
Ο δήμαρχος Κώστας Τζιούμης δήλωσε τα εξής: «Επενδύουμε σε έργα πολιτισμού που συμβάλλουν στην εξωστρέφεια του Δήμου Τρίπολης και παράλληλα δημιουργούμε τις κατάλληλες προϋποθέσεις για την ποιοτική αναβάθμιση της πολιτιστικής και τουριστικής κληρονομιάς μας».

Σχετικές δημοσιεύσεις