Παρουσίαση της υποψηφιότητας της περιοχής «Πάρνωνα – Μαλέα», για την αναγνώρισή της ως Απόθεμα Βιόσφαιρας

Τη Δευτέρα 8 Απριλίου πραγματοποιήθηκε στο γραφείο του περιφερειάρχη Πελοποννήσου, Δημήτρη Πτωχού, η παρουσίαση τoυ φακέλου της υποψηφιότητας της περιοχής «Πάρνωνα – Μαλέα», για την αναγνώρισή του ως Απόθεμα Βιόσφαιρας στο πλαίσιο του προγράμματος MaB/ UNESCO, παρουσία των δημάρχων Νότιας Κυνουρίας, Εμμανουήλ Δολιανίτη και Ευρώτα, Δήμου Βέρδου.

Ο φάκελος παρουσιάστηκε στον περιφερειάρχη Δημήτρη Πτωχό από τον Διευθυντή της Αναπτυξιακής Πάρνωνα, Μαρίνη Μπερέτσο, τον Καθηγητή Χημείας Περιβάλλοντος και Χημικής Ωκεανογραφίας του Ε.Κ.Π.Α και Διευθυντή της Έδρας και Δικτύου UNESCO για την Διαχείριση και Εκπαίδευση Αειφόρου Ανάπτυξης στη Μεσόγειο, Μιχαήλ Σκούλλο, την Δασολόγο Περιβαλλοντολόγο MSc κα Χριστίνα Καλαθά και τον συντονιστή της υποψηφιότητας και Σύμβουλο Τοπικής και Περιφερειακής Ανάπτυξης, Κοσμά Σιδηρόπουλο. Στη συζήτηση παρείχε επιστημονικές και τεχνικές διευκρινίσεις ο Ευάγγελος Παππάς εκ μέρους της εταιρείας-συμβούλου ΟΙΚΟΜ ΕΠΕ. 

Ο περιφερειάρχης εξέφρασε την ικανοποίηση του για την εξαιρετική οργάνωση της παρουσίασης και την αναλυτική επεξήγηση κάθε σχετικής λεπτομέρειας σε όλα τα επίπεδα της υποψηφιότητας. Εκτίμησε επίσης ότι η πρωτοβουλία και η προετοιμασία προέρχεται από τους Δήμους και τους λοιπούς τοπικούς φορείς του Πάρνωνα σε μεγάλο βάθος χρόνου. Ζήτησε στενότερη συνεργασία για την ένταξη αυτής της πρωτοβουλίας στην συνολική στρατηγική της Περιφέρειας Πελοποννήσου για το χτίσιμο του brand «Πελοπόννησος».  Αυτό το branding, συντίθεται από όλες τις ιδιαιτερότητες, κάθε πρωτοβουλία που έχει ήδη αναληφθεί και τη διαφορετικότητα κάθε περιοχής ή πόλης, που λειτουργούν συνθετικά στο ενιαίο αειφόρο αναπτυξιακό όραμα της Περιφέρειας. Ως μία τέτοια συνιστώσα στη συνολική στρατηγική της Περιφέρειας υποστηρίζεται και η υποψηφιότητα του Πάρνωνα – Μαλέα.

Τέλος επισήμανε ότι η διαδικασία αναγνώρισης της περιοχής ως MaB ουδεμία σχέση έχει με τις υπό εκπόνηση Ειδικές Περιβαλλοντικές Μελέτες (ΕΠΜ) και την εν συνεχεία έκδοση των σχετικών Προεδρικών Διαταγμάτων που εκπονούνται παράλληλα από το Υπουργείο Περιβάλλοντος,  για τα οποία απαιτείται εκτεταμένη διαβούλευση και ενεργότερη συμμετοχή όλων. Έκλεισε με την διατύπωση της θετικής αντιμετώπισης αλλά και ουσιαστικής υποστήριξης από την Περιφέρεια σε κάθε πρωτοβουλία που βελτιώνει τους δείκτες επίδοσης της Περιφέρειας Πελοποννήσου. 

Η πρόταση υποψηφιότητας του Όρους Πάρνωνα και του Ακρωτηρίου Μαλέα, για την ανακήρυξή τους ως «Απόθεμα Βιόσφαιρας» της UNESCO, βασίζεται στη δημιουργική και με όρους αειφορίας συνύπαρξη της φύσης και του ανθρώπου στην περιοχή της νοτιοανατολικής Πελοποννήσου και στοχεύει στην ενίσχυση της περιβαλλοντικής ταυτότητας και τη βιώσιμη ανάπτυξη.

Η εταιρεία Πάρνωνας Α.Ο. είναι ο βασικός υποστηρικτής της υποψηφιότητας του Αποθέματος Βιόσφαιρας Όρους Πάρνωνα και Ακρωτηρίου Μαλέα. Αποτελεί ―σύμφωνα με το καταστατικό του― μία τοπική συμφωνία των φορέων της περιοχής για τη στρατηγική και το περιεχόμενο της ολοκληρωμένης ανάπτυξης, μέσα από μία ζωντανή εταιρική σχέση. Ο Αναπτυξιακός Οργανισμός Πάρνωνα περιλαμβάνει στους μετόχους του την Περιφέρεια Πελοποννήσου, όλους τους Δήμους στη διοικητική περιφέρεια των οποίων χωροθετείται το Απόθεμα Βιόσφαιρας Όρους Πάρνωνα και Ακρωτηρίου Μαλέα, ενώ στους μετόχους του περιλαμβάνεται και μια μεγάλη ομάδα κοινωνικοοικονομικών φορέων.

Περισσότερες πληροφορίες στην ιστοσελίδα https://www.brparnonas.gr.

Σχετικές δημοσιεύσεις