Παράταση για τον διαγωνισμό Ανακύκλωσης Σχολείων του ΦΟΔΣΑ Πελοποννήσου

Screenshot

όγω της μεγάλης συμμετοχής των σχολείων των Δήμων της Περιφέρειας Πελοποννήσου  ανακοινώνεται  παράταση στο Εκπαιδευτικό Διαγωνισμό Ανακύκλωσης με νέα ημερομηνία λήξης Διαγωνισμού 30/05/2024 ημέρα Πέμπτη.

Σχετικές δημοσιεύσεις