«Όχι» στη μονάδα βιοαερίου στη ΒΙ.ΠΕ. Τρίπολης και από την Περιφερειακή Επιτροπή Περιβάλλοντος

Μετά το Δημοτικό Συμβούλιο Τρίπολης, αρνητικά γνωμοδότησε και η Περιφερειακή Επιτροπή Περιβάλλοντος (ΠΕΠ), σχετικά με τη μελέτη περιβαλλοντικών επιπτώσεων (ΜΠΕ) της μονάδας βιοαερίου που επιχειρείται να εγκατασταθεί στη ΒΙ.ΠΕ. Τρίπολης. Η ΠΕΠ συνεδρίασε χθες, για πρώτη φορά, στην έδρα της Περιφέρειας, στην Τρίπολη με δύο βασικά θέματα ημερήσιας διάταξης:

1. γνωμοδότηση επί της ΜΠΕ του έργου: Παραγωγή και εκμετάλλευση βιοαερίου με τη μέθοδο της αναερόβιας χώνευσης οργανικών αποβλήτων, με σκοπό την εκμετάλλευση αυτού προς πώληση και ηλεκτροπαραγωγή και την παραγωγή οργανικών λιπασμάτων και εδαφοβελτιωτικών που θα εγκατασταθεί στη ΒΙΠΕ Τρίπολης.

2. γνωμοδότηση επί της (ΜΠΕ) του έργου: «Εγκατάσταση και λειτουργία Μικρού Υδροηλεκτρικού σταθμού παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας εγκατεστημένης ισχύος 0,90 MW και των συνοδών έργων οδοποιίας και ηλεκτρικής διασύνδεσης αυτού», της εταιρείας «ΥΔΡΟΔΥΝΑΜΙΚΗ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ ΑΕ», στον ΠΟΤΑΜΟ ΝΕΔΑ, της ΔΕ Είρας του Δήμου Οιχαλίας της ΠΕ Μεσσηνίας.

Και στα δύο θέματα η επιτροπή γνωμοδότησε αρνητικά.

Ο πρόεδρος της Επιτροπής Περιβάλλοντος και αντιπεριφερειάρχης Ενέργειας, Περιβάλλοντος και Κυκλικής Οικονομίας, Aναστάσιος Αδαμόπουλος, δήλωσε:

«Είναι πολύ ευχάριστη η σημερινή στιγμή της έναρξης των εργασιών της Περιφερειακής Επιτροπής Περιβάλλοντος. Έχουμε έναν πολύ σημαντικό ρόλο να επιτελέσουμε, καθώς στην επιτροπή έχουν μεταφερθεί όλες οι αρμοδιότητες του Περιφερειακού Συμβουλίου σε θέματα Περιβάλλοντος και Χωροταξίας και η χρησιμότητά της φάνηκε ακόμα και σήμερα. Είμαστε ένα ευέλικτο όργανο στο οποίο εκπροσωπούνται όλες οι παρατάξεις και μπορεί να παίρνει γρήγορες και άμεσες αποφάσεις».

Σχετικές δημοσιεύσεις