Olympia Forum IV – Οι προκλήσεις και τα οφέλη του βιώσιμου τουρισμού

Από αριστερά: Γιάννης Τσουκαλάς, Δημοσιογράφος εφ. «Πατρίς» – Νίκος Κοροβέσης, Αντιπεριφερειάρχης Πολιτισμού και Τουρισμού της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας – Αλέξανδρος Θάνος, Εκτελεστικός Διευθυντής του Συνδέσμου Ελληνικών Τουριστικών Επιχειρήσεων – Κωνσταντίνος Μαρινάκος, Καθηγητής του Πανεπιστημίου Δυτικής Αττικής και Πρόεδρος του Τουριστικού Οργανισμού Πελοποννήσου – Σωτήρης Βαρελάς, Kαθηγητής του Πανεπιστημίου Πειραιά.

Η επανεξέταση του ρόλου του τουρισμού στην περιφερειακή ευημερία με την εφαρμογή οικολογικά βιώσιμων και κοινωνικών πολιτικών, χωρίς αποκλεισμούς αναλύθηκε κατά τη διάρκεια των εργασιών της πρώτης ημέρας του Olympia Forum IV το οποίο διοργανώνεται από το Οικονομικό Φόρουμ των Δελφών και την εφημερίδα «ΠΑΤΡΙΣ», και θα διεξάγεται από τις 22 έως τις 24 Σεπτεμβρίου στις εγκαταστάσεις της Διεθνούς Ολυμπιακής Ακαδημίας στην Αρχαία Ολυμπία.

Στην συγκεκριμένη θεματική ενότητα, που συμμετείχαν ο Αντιπεριφερειάρχης Πολιτισμού και Τουρισμού της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας Νίκος Κοροβέσης, ο Αλέξανδρος Θάνος εκτελεστικός διευθυντής του Συνδέσμου Ελληνικών Τουριστικών Επιχειρήσεων, ο Κωνσταντίνος Μαρινάκος καθηγητής του Πανεπιστημίου Δυτικής Αττικής και Πρόεδρος του Τουριστικού Οργανισμού Πελοποννήσου και ο καθηγητής του Πανεπιστημίου Πειραιά, Σωτήρης Βαρελάς, τέθηκαν όλα τα ζητήματα που απασχολούν τον κλάδο του τουρισμού, τις συνθήκες που τον μεταβάλλουν αλλά και οι τρόποι ώστε ο τουρισμός και οι επιχειρήσεις του να μπορούν να προσαρμόζονται και να είναι επικερδείς ανάλογα με τις συνθήκες.


Νίκος Κοροβέσης: «Η έννοια της βιώσιμης ανάπτυξης τίθεται ως αναγκαία προϋπόθεση για την επιβίωση»
«Το θέμα της βιώσιμης ανάπτυξης απασχόλησε από τη δεκαετία του 90 που υιοθετηθηκαν οι σχετικές στρατηγικές και μέτρα. Σήμερα η έννοια της βιώσιμης ανάπτυξης τίθεται ως αναγκαία προϋπόθεση για την επιβίωση και αποτελεί το βασικό άξονα διαμόρφωσης κάθε πολιτικής τόσο σε τοπικό όσο σε εθνικό και διεθνές επίπεδο ο βιώσιμος τουρισμός πρέπει να λαμβάνει υπόψη τις τρέχουσες αλλά και τις μελλοντικές οικονομικές κοινωνικές και περιβαλλοντικές επιπτώσεις ανταποκρινόμενο στις ανάγκες των επισκεπτών της βιομηχανίας του περιβάλλοντος αλλά και των τοπικών κοινοτήτων» ανέφερε ο Αντιπεριφερειάρχης Πολιτισμού και Τουρισμού της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας Νίκος Κοροβέσης, προσθέτοντας πως «ο τουριστικός κλάδος δημιουργεί οικονομικό αποτύπωμα παγκοσμίως, τονίζει την ανάγκη να επινοηθούν βιώσιμες και ευέλικτες λύσεις για τις μεταφορές και να αναπτυχθούν πολιτικές διατήρησης της φυσικής κληρονομιάς και βιοποικιλότητας. Ο τουρισμός μπορεί επίσης να αυξήσει την ευαισθητοποίηση των πολιτών και τις περιβαλλοντολογικές αξίες να συμβάλει στη χρηματοδότηση της προστασίας και διαχείρισης των προστατευόμενων περιοχών».


Ο κ. Κοροβέσης αναφέρθηκε στην σημασία αλλά και τις προϋποθέσεις του βιώσιμου τουρισμού, επισημαίνοντας ότι ο βιώσιμος τουρισμός οφείλει να εξασφαλίσει τη βέλτιστη χρήση των περιβαλλοντικών πόρων, που είναι πλέον βασικό στοιχείο του τουρισμό, να συμβάλλει στην ανάπτυξη και διατήρηση των βασικών διαδικασιών και να σεβαστεί την κοινωνικοπολιτική αυθεντικότητα των κοινοτήτων περιοχής, καθώς και να διαφυλάσσει την ανοικοδόμηση τους για να προστατεύσει την πολιτιστική τους κληρονομιά αλλά και τις παραδοσιακές τους αξίες.
Αλέξανδρος Θάνος: «Πρέπει ο ίδιος ο ιδιωτικός τομέας να μετασχηματιστεί»

Αλέξανδρος Θάνος: «Πρέπει ο ίδιος ο ιδιωτικός τομέας να μετασχηματιστεί»
Ο εκτελεστικός διευθυντής του ΣΕΤΕ μίλησε για τον τρόπο που ο ιδιωτικός τομέας θα συμβάλλει στη βιωσιμότητα και την αειφορία του τουριστικού προϊόντος. «Για πάρα πολλά χρόνια είχε μονοπωλήσει στο δημόσιο διάλογο ειδικά εμείς που ασχολούμαστε με το κομμάτι της τουριστικής προβολής το τι πρέπει να κάνουμε για να γίνουμε πιο γνωστοί ως χώρα να προσελκύσουμε τουρίστες στην περιοχή μας. Έχει μεταλλαχθεί αυτή η κουβέντα, έχει μετασχηματιστεί ο τρόπος που αντιμετωπίζουμε τους τουρίστες στο σύγχρονο τουριστικό προϊόν. Για να απαιτήσουμε τώρα ως ιδιωτικός τομέας τη σωστή διαχείριση τουριστικού προορισμού από τη δημόσια διοίκηση πρέπει ο ίδιος ο ιδιωτικός τομέας να μετασχηματιστεί. Ο ΣΕΤΕ έχει αναλάβει την πρωτοβουλία, έχει ήδη εκπονήσει το εθνικό στρατηγικό σχέδιο για το 2030. Εκεί έχουμε ουσιαστικά, μέσα από την οριοθέτηση πέντε πυλώνων , πέντε αξόνων ανάπτυξης τις παρεμβάσεις που θα πρέπει να κάνει ο δημόσιος και ιδιωτικός τομέας για να έχουμε ένα βιώσιμο τουριστικό προϊόν».
Αναφορικά με την συνεργασία ιδιωτικού και τη δημόσιου τομέα, ο κ. Θάνος είπε ότι «πρέπει να το δούμε στην πράξη. Στο πεδίο έχει γίνει πάρα πολλή κουβέντα για τους ολοκληρωμένους φορείς διαχείρισης προορισμού. Μέσα στη δομή σίγουρα πρέπει να υπάρχει η συμμετοχή του ιδιωτικού τομέα, μέσω των ενώσεων, μέσω των εκπροσώπων και των φορέων τους. Αντιλαμβάνεστε ότι οι επιχειρήσεις και οι επιχειρηματίες πρέπει να έχουν και να μπορούν να δώσουν τη γνώση και την εμπειρία τους, αλλά και να εκπαιδευτούν και οι ίδιοι μέσα από αυτή τη διαδικασία διαμόρφωσης μιας ευρύτερης πολιτικής για την ανάπτυξη των δραστηριοτήτων τους μέσα στο ευρύτερο κοινωνικό σύνολο στην τοπική αυτοδιοίκηση».


Κωνσταντίνος Μαρινάκος: «Να αναπτυχθεί στην Πελοπόννησο ένα νέο πρότυπο τουριστικής ανάπτυξης»

Από την πλευρά του ο καθηγητής του Πανεπιστημίου Δυτικής Αττικής και πρόεδρος του Τουριστικού Οργανισμού Πελοποννήσου Κωνσταντίνος Μαρινάκος μίλησε για τις παρεμβάσεις που πρέπει να γίνουν στην ευρύτερη περιοχή της Πελοποννήσου προκειμένου να υπάρξει μια δυναμική τουριστική ανάπτυξη.
«Είμαστε σε μία γεωγραφική ενότητα που υστερεί τουριστικά. Πέντε περιφέρειες καρπώνονται το 90% της τουριστικής δραστηριότητας. Είναι μία πραγματικότητα αυτή, αλλά από την άλλη σκέφτομαι ότι αποτελεί και μία ευκαιρία για γεωγραφικές ενότητες ευκαιρία κάτω από προϋποθέσεις να αναπτυχθεί άρδην ένα νέο πρότυπο τουριστικής ανάπτυξης και η προσωπική μου εκτίμηση είναι ότι αυτό θα έπρεπε να στηρίζεται σε δύο βασικούς πυλώνες. Από τη μία τον αγροτοδιατροφικό τομέα που είναι αρκετά πλούσιος και από την άλλη την ήπια τουριστική ανάπτυξη. Είναι κάτι εύκολο στη γεωγραφική ενότητα Πελοποννήσου γιατί πρόκειται για δύο μικρό οικονομίες που ούτως ή άλλως υπάρχουν».


Σωτήρης Βαρελάς: «Να σχεδιάσουμε σύμφωνα με τις ανάγκες της κάθε περιοχής»
Ο καθηγητής του Πανεπιστημίου Πειραιά, αναφερόμενος στο πως ανταπεξέρχονται οι τουριστικοί προορισμοί στην κλιματική αλλαγή σημείωσε ότι «το μοντέλο ήλιος και θάλασσα της περιορισμένης περιόδου Ιούλιο – Αύγουστο μπαίνει με μία μειωμένη ελκυστικότητα σε ολόκληρες ηλικιακές τουριστικές ομάδες. Οι άνθρωποι ηλικίας 55 και 65 plus δεν θα επιλεγούν αυτούς τους μήνες, δεν θα μπορούν να αντέξουν υψηλή θερμοκρασία και υψηλή υγρασία στη χώρα μας. Όμως στην Ελλάδα είναι θετικό ότι έχουμε καλές καιρικές συνθήκες τους μήνες Οκτώβριο-Νοέμβριο. Θα πρέπει να δούμε ένα σχεδιασμό για αυτή την επέκταση της τουριστικής περιόδου όμως να αποφασίσουμε εξαρχής πως εννοούμε επέκταση τουριστικής περιόδου. Το ‘’κόκκινο’’ που παρατηρείται σε συγκεκριμένες περιοχές πρέπει να το μεταφέρουμε άλλους πέντε μήνες είναι και να πιέζουμε τον υδροφόρο ορίζοντα εις βάρος άλλων προορισμών της χώρας, όπως η Γορτυνία Δημητσάνα και λοιπά ή να στηρίξουμε και να είναι μία ευκαιρία αυτό που λέγαμε πριν τη χωρική κατανομή του τουρισμού να στηρίξουμε κι άλλες περιοχές της χώρας. Να σχεδιάσουμε σύμφωνα με τις ανάγκες της κάθε περιοχής πώς μπορούμε να επεκτείνουμε την τουριστική περίοδο και χρειάζεται ένας συντονισμός με τους οργανισμούς διαχείρισης προορισμού οι οποίοι πρέπει να αποκτήσουν νέες δυνατότητες πιο επαγγελματικές».

Σχετικές δημοσιεύσεις