Οι προσκλήσεις για τα προγράμματα “Δίκαιη Αναπτυξιακή Μετάβαση” και η έλλειψη αντίδρασης του Δημάρχου και της Δημοτικής Αρχής

  • Ενημέρωση από την αυτοδιοικητική παράταξη «Βήμα στο Αύριο» του τέως δημάρχου Μεγαλόπολης, Αθανάσιου Χριστογιαννόπουλου

Στις 19/1/2024, εστάλη από την Ειδική Υπηρεσία Δίκαιης Αναπτυξιακής Μετάβασης, προς τα μέλη της επιτροπής παρακολούθησης του προγράμματος, έγγραφο με αριθμό πρωτοκόλλου Α/0012 και θέμα: “Εισήγηση της ΕΥΔΑΜ στην 5η γραπτή διαδικασία του προγράμματος”, όπου ενημερώνει για τις τέσσερις προσκλήσεις, ύψους 50.000.000 περίπου για τη Μεγαλόπολη και κάνει τις προτάσεις του.

Αυτές, κατά γενική ομολογία όλων και βέβαια του Δημάρχου και της Δημοτικής Αρχής, είναι με δυσμενέστατους όρους για τον Δήμο μας.
Το έγγραφο αναφέρει κατά λέξη: “Παρακαλούμε να διατυπώσετε τις απόψεις και τυχόν παρατηρήσεις, έχοντας υπόψιν ότι Η ΜΗ ΔΙΑΤΥΠΩΣΗ ΑΠΟΨΗΣ ΕΝΤΟΣ ΤΟΥ ΑΝΩΤΕΡΩ ΧΡΟΝΙΚΟΥ ΟΡΙΟΥ ΘΕΩΡΕΙΤΑΙ ΑΠΟΔΟΧΗ σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στον κανονισμό λειτουργίας της επιτροπής.
Η προθεσμία που υπήρχε για την κατάθεση των προτάσεων- ενστάσεων – παρεμβάσεων ήταν από τις 19/1/2024 έως τις 2/2/2024.
Ο Δήμαρχος και η Δημοτική Αρχή δεν έκαναν καμία παρέμβαση, επειδή όπως οι ίδιοι δήλωσαν στο Δημοτικό Συμβούλιο, ΔΕΝ ΓΝΩΡΙΖΑΝ ΚΑΝ ΤΗΝ ΥΠΑΡΞΗ ΤΟΥ ΕΓΓΡΑΦΟΥ.

Στις 5/2/2024 ή διαχειριστική αρχή με έγγραφο, (αριθμός πρωτοκόλλου Α/0018), ανακοινώνει ότι όλα τα μέλη αποδέχονται τις προτάσεις, οι οποίες οριστικοποιούνται στη μορφή που όλοι θεωρούμε δυσμενή και δεν αλλάζουν πλέον, εφόσον δεν υπήρξε παρέμβαση από την Δημοτική Αρχή που να δηλώνει αντίθετη άποψη.
Έπρεπε λοιπόν στις 19/1/2024 να ειδοποιηθεί το Δημοτικό Συμβούλιο ώστε να γίνει τοποθέτηση στην εισήγηση, γιατί ΔΥΣΤΥΧΩΣ ΘΕΩΡΕΙΤΑΙ ΟΤΙ Ο ΔΗΜΟΣ ΜΑΣ ΨΗΦΙΣΕ ΘΕΤΙΚΑ ΣΤΙΣ ΠΡΟΣΚΛΗΣΕΙΣ.

Η συγκέντρωση που έγινε στις 28/02/2024 στο Δημαρχείο, η οποία δεν οργανώθηκε από τον Δήμο αλλά από την Μετάβαση, είχε αποκλειστικό σκοπό την ενημέρωση των επαγγελματιών του Δήμου μας και όχι την καταγραφή προτάσεων και αντιρρήσεων για τις προσκλήσεις, γιατί αυτές έχουν οριστικοποιηθεί στις 02/02/2024.
Με μεγάλη έκπληξη ακούσαμε στο Δημοτικό Συμβούλιο από τον Δήμαρχο, ότι υπεύθυνοι για τη μη κατάθεση προτάσεων είμαστε εμείς, γιατί δεν τον ειδοποιήσαμε για την ύπαρξη του εγγράφου το οποίο συντάχτηκε από τον Διοικητή της ΕΥΔΑΜ στις 19/1/24.

Να σημειώσουμε ότι όπως φαίνεται και από πρωτοκολλημένο έγγραφο, είχαμε ενημερώσει την νέα Δημοτική Αρχή, με ολόκληρο φάκελο για τη διαδικασία παρέμβασης σε γραπτές προσκλήσεις της ΕΥΔΑΜ.
Ο φάκελος αυτός έχει παραδοθεί πριν τη λήξη του 2023, στην τεχνική υπηρεσία του Δήμου με κοινοποίηση στο Δήμαρχο και παράλληλα εδόθη και σε ηλεκτρονική μορφή (usb stick).
Επίσης, ο Δήμος μας έχει ως εκπρόσωπο στην διαχειριστική επιτροπή του προγράμματος Αντιδήμαρχο, ο οποίος όφειλε να είναι πλήρως ενημερωμένος για το θέμα.

κ. Δήμαρχε,
Εμείς είμαστε θεσμικός φορέας ελέγχου και δεν μπορούμε να ξέρουμε τι έγγραφα παραλαμβάνει ο Δήμος καθώς και τα χρονικά περιθώρια για την απάντησή τους.
Η ευθύνη αυτών των παραλείψεων είναι αποκλειστικά δική σας.

Σχετικές δημοσιεύσεις