Οι Φίλοι των Γενικών Αρχείων του Κράτους Αργολίδας ζητούν να διασωθούν τα αρχεία των δήμων

Απομένουν περί τις τριάντα μέρες για τις δημοτικές εκλογές και την ανάδειξη των αιρετών οργάνων διοίκησης των δήμων.


Στον προγραμματικό λόγο, που έχει αρχίσει να αρθρώνεται από τις παρατάξεις που κατέρχονται στις εκλογές, σημαντική θέση κατέχει και η διάσωση της πολιτιστικής κληρονομιάς του κάθε δήμου χωρίς, ωστόσο, να γίνεται μνεία για τη διάσωση των αρχείων, του ζωτικού δηλαδή στοιχείου της πολιτιστικής κληρονομιάς.


Αγνοείται, έτσι, ένας τεράστιος πλούτος που θα μπορούσε να αξιοποιηθεί και να αναδείξει τα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά του κάθε τόπου, την ιστορία του. Γιατί με βάσει αυτές τις αρχειακές πηγές θα γραφεί η ιστορία πόλεων και χωριών. Σε αντίθετη περίπτωση «οδηγούνται» σε λήθη και καταστροφή σημαντικά και αναντικατάστατα στοιχεία, που οι δημότες έχουν εμπιστευθεί στις δημοτικές αρχές για διάσωση και φύλαξη.


Επειδή γνωρίζουμε ότι η κατάσταση φύλαξης των αρχείων των δήμων δεν είναι η πρέπουσα (βλέπε φωτογραφίες), καλούμε τις υποψήφιες δημοτικές παρατάξεις να περιλάβουν στα προγράμματά τους προτάσεις για τη διάσωση, διαφύλαξη και διατήρηση του αρχειακού υλικού των δήμων τους.


Το σωματείο «Φίλοι των Γενικών Αρχείων του Κράτους Αργολίδας» έχει αποστείλει έγγραφο στους δημάρχους της Περιφερειακής Ενότητας Αργολίδας από τον Φεβρουάριο, με το οποίο προσφέρεται να βοηθήσει στην προσπάθεια φροντίδας των αρχείων, πάντα υπό την εποπτεία της καθ’ ύλην αρμόδιας υπηρεσίας των Γενικών Αρχείων του Κράτους Αργολίδας.


Για την ταυτότητα και τις ενέργειες του σωματείου μας βλ. την ιστοσελίδα https://filoigakarg.gr
Για το Δ.Σ.
Ο Πρόεδρος
Δ. Χ. Γεωργόπουλος
Ιστορικός-Αρχειονόμος


Η Γενική Γραμματέας
Μαρία Βασιλείου
Βιολόγος-Ωκεανογράφος, Msc

Σχετικές δημοσιεύσεις