ΟΕΕ: Να παραταθεί έως τις 31-01-2023 η προθεσμία απογραφής των εργαζομένων

Την παράταση της προθεσμίας απογραφής από τις επιχειρήσεις του συνόλου των εργαζομένων τους ζητά, με επιστολή του προς τους αρμόδιους υπουργούς, ο Πρόεδρος του Οικονομικού Επιμελητηρίου, Κωνσταντίνος Κόλλιας.

Όπως αναφέρει ο κ. Κόλλιας, η απογραφή προστίθεται στις τρέχουσες υποχρεώσεις των λογιστών – φοροτεχνικών μέχρι το τέλος του Νοεμβρίου, μέσα σε ένα διάστημα πολύ σύντομο και με σωρεία άλλων δηλωτικών υποχρεώσεων.


«Η χειροκίνητη καταχώρηση του εβδομαδιαίου ωραρίου απασχόλησης με ριζικές αλλαγές στην υποβολή του τρόπου κατάθεσης του πίνακα προσωπικού και της οργάνωσης του χρόνου εργασίας, δημιουργεί επιπλέον γραφειοκρατία και αδυναμία στους λογιστές να ανταποκριθούν εμπρόθεσμα στη νέα διαδικασία».

Γι’ αυτό και κρίνεται αναγκαία η παράταση της συγκεκριμένης υποχρέωσης, έως τις 31 Ιανουαρίου 2023, λόγω και των λοιπών υποχρεώσεων που λήγουν με την εκπνοή του έτους αλλά και του όγκου εργασιών των επιχειρήσεων κατά την διάρκεια των εορτών.

Αναλυτικά η επιστολή έχει ως εξής:
«Προς
-Υπουργό Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων, κ. Κωστή Χατζηδάκη
Κοιν:
Γενική Γραμματέα Εργασιακών σχέσεων, κα Άννα Στρατινάκη

Θέμα: «Αίτημα για παράταση της προθεσμίας απογραφής του συνόλου εργαζομένων»

Όπως γνωρίζετε από 1η Νοεμβρίου 2022 ξεκίνησε η διαδικασία της απογραφής από τις επιχειρήσεις του συνόλου των εργαζομένων τους, δηλώνοντας μέχρι 30 Νοεμβρίου 2022, τα παρακάτω στοιχεία:
Α. Το ονοματεπώνυμο, ονοματεπώνυμο πατέρα και μητέρας, ηλικία και οικογενειακή κατάσταση (τέκνα).
Β. Την ειδικότητα, ημερομηνία πρόσληψης και την τυχόν προϋπηρεσία στην ειδικότητα.
Γ. Τον αριθμό μητρώου του Ι.Κ.Α., τον αριθμό βιβλιαρίου ανηλίκων (επί απασχολήσεων ανηλίκων) και τον αριθμό αδείας εργασίας αλλοδαπού (επί απασχολήσεως αλλοδαπού).
Δ. Τα στοιχεία του τεχνικού ασφάλειας και του γιατρού εργασίας, καθώς και το ωράριο απασχόλησής τους στην επιχείρηση.
Ε. Τη διάρκεια εργασίας (ώρες έναρξης και λήξης ημερήσιας εργασίας),το διάλειμμα και τις διακοπές εργασίας.
ΣΤ. Τις πάσης φύσεως καταβαλλόμενες αποδοχές.
Στον κλάδο των λογιστών – φοροτεχνικών μέσα σε ένα διάστημα πολύ σύντομο και με σωρεία δηλωτικών υποχρεώσεων προστίθεται στις τρέχουσες υποχρεώσεις τους μέχρι τέλους του Νοεμβρίου 2022 και η απογραφή του συνόλου των εργαζομένων για την ψηφιακή οργάνωση του χρόνου εργασίας μέχρι τέλους του Νοεμβρίου 2022.
Η χειροκίνητη καταχώρηση του εβδομαδιαίου ωραρίου απασχόλησης με ριζικές αλλαγές στην υποβολή του τρόπου κατάθεσης του πίνακα προσωπικού και της οργάνωσης του χρόνου εργασίας, δημιουργεί επιπλέον γραφειοκρατία και αδυναμία στους λογιστές να ανταποκριθούν εμπρόθεσμα στη νέα διαδικασία.
Κρίνεται αναγκαία η παράταση της συγκεκριμένης υποχρέωσης η οποία θα μπορούσε να καλύψει και την διαδικασία της υποβολής του ετήσιου πίνακα και να συμβάλει στην λεγόμενη ψηφιακή αναβάθμιση του ΕΡΓΑΝΗ.
Η ομαλή μετάβαση στο νέο αυτό εγχείρημα θα ωφελήσει τόσο τον επιχειρηματικό κόσμο, αλλά θα προστατέψει και τους διαχειριστές μισθοδοσίας από την αποφυγή λαθών, ώστε σε αυτή την δύσκολη συγκυρία να μην επιβαρυνθούν άλλο οι επιχειρήσεις από τα πλέον δυσβάσταχτα κόστη που σηκώνουν το τελευταίο διάστημα.
Το ΟΕΕ προτείνει να παραταθεί η προθεσμία της απογραφής έως 31/01/2023 λόγω και των λοιπών υποχρεώσεων που λήγουν με την εκπνοή του έτους αλλά και του όγκου εργασιών των επιχειρήσεων κατά την διάρκεια των εορτών.
Ο Πρόεδρος του ΟΕΕ
Κωνσταντίνος Β. Κόλλιας»

Σχετικές δημοσιεύσεις