Ορίστηκαν οι νέοι αντιδήμαρχοι του Δήμου Τρίπολης· νέα χρονιά, νέα πρόσωπα, νέες αρμοδιότητες

H νέα σύνθεση της Δημοτικής Αρχής του Δήμου Τρίπολης, όπως ανακοινώθηκε χθες:


Βαρδιάμπασης Βασίλειος Αντιδήμαρχος Οικονομικών (Άμισθος), Κανελλόπουλος Αλέξανδρος Αντιδήμαρχος Υποδομών, Καρούντζου Ελένη
Αντιδήμαρχος Πολιτισμού και Τουρισμού, Κατσαφάνας Κωνσταντίνος Αντιδήμαρχος Ενεργειακής Αναβάθμισης (Άμισθος), Κοττής Βασίλειος
Αντιδήμαρχος Καθημερινότητας, Κορώνη – Παπαντωνίου Κλειώ Αντιδήμαρχος Κοινωνικής Πρόνοιας και Αλληλεγγύης, Λαγός Γεώργιος Αντιδήμαρχος Αθλητισμού, Μακαρούνης Δημήτριος
Αντιδήμαρχος Παιδείας, Οικονομόπουλος Γεώργιος Αντιδήμαρχος Περιβάλλοντος και Πολιτικής Προστασίας, Παπαδάτος Ιωάννης
Αντιδήμαρχος Χωριών και Προστασίας Αδέσποτων Ζώων, Χασάπης Ιωάννης, Αντιδήμαρχος Πρωτογενούς Παραγωγής και Χωριών
❖ Σε περίπτωση απουσίας ή κωλύματος του Δημάρχου, θα τον αναπληρώνει ο Αντιδήμαρχος Υποδομών, Κανελλόπουλος Αλέξανδρος.

Σε περίπτωση απουσίας ή κωλύματος και του ανωτέρου αντιδημάρχου τον Δήμαρχο θα αναπληρώνει ο Αντιδήμαρχος Αθλητισμού, Λαγός Γεώργιος.
Για τις θέσεις με την ιδιότητα του προέδρου των κάτωθι οργάνων προτείνονται οι εξής:
• Πρόεδρος Δημοτικού Συμβουλίου
Αναστόπουλος Γεώργιος
• Πρόεδρος Δημοτικής Επιτροπής
Τζιούμης Κωνσταντίνος

Σχετικές δημοσιεύσεις