Χρηματοδότηση του Φορέα Διαχείρισης Όρους Πάρνωνα και Υγροτόπου Μουστού από το Πράσινο Ταμείο για το έτος 2012

20 Νοεμβρίου 2012  /   Χωρίς Σχόλια

Στο πλαίσιο της προώθησης της διατήρησης της βιοποικιλότητας και της προστασίας της φύσης, και ενδυνάμωσης της περιβαλλοντικής ευαισθητοποίησης ο Φορέας Διαχείρισης Όρους Πάρνωνα και Υγροτόπου Μουστού (ΦΔΟΠΥΜ) ανταποκρίθηκε στην με Α.Π. 1290/2.5.2012 Πρόσκληση του Πράσινου Ταμείου για την υποβολή προτάσεων στο Χρηματοδοτικό Πρόγραμμα «Στήριξη Φορέων Διαχείρισης Προστατευόμενων Περιοχών 2012», της Πράξης με τίτλο «ΣΤΗΡΙΞΗ ΦΟΡΕΩΝ ΠΡΟΣΤΑΤΕΥΟΜΕΝΩΝ ΠΕΡΙΟΧΩΝ», με την υπ’ αριθ. 437/1.6.2012 Αίτηση Χρηματοδότησης.
Το Πράσινο Ταμείο ενέκρινε την χρηματοδότηση για την υλοποίηση έργων συνολικού αρχικού προϋπολογισμού 38.400,00 €, για το ΦΔΟΠΥΜ. Η διάρκεια υλοποίησης της Πράξης ήταν η περίοδος 15.7.2012 έως 31.10.2012. Πιο συγκεκριμένα, τα έργα τα οποία έχουν ήδη υλοποιηθεί, και πρόκειται να χρηματοδοτηθούν από το Πράσινο Ταμείο είναι τα εξής:

Το φυσικό αντικείμενο της πράξης αφορούσε στην επιχορήγηση του Φορέα Διαχείρισης Όρους Πάρνωνα και Υγροτόπου Μουστού για την υλοποίηση δράσεων, συμπληρωματικά με το ΕΠΠΕΡΑΑ, με στόχο την καλύτερη λειτουργία του, τη δημιουργία μίας πηγής χρηματοδότησης και γενικά της μεγαλύτερης αποτελεσματικότητας του έργου του, πάντοτε μέσα από διαφανή διαχείριση των πόρων για την αειφόρο ανάπτυξη, την προστασία και την αναβάθμιση του περιβάλλοντος στην περιοχή του Όρους Πάρνωνα και του Υγροτόπου Μουστού.

Αφήστε μια απάντηση

Η ηλ. διεύθυνση σας δεν δημοσιεύεται.

Παρακαλώ, απαντήστε στο ερώτημα *