Μαίναλο και Λύκαιο όρος: 175 ανεμογεννήτριες σε Natura 2000 απειλούν με λεηλασία τη φύση

• Επίκαιρη Ερώτηση στη Βουλή από τον βουλευτή του ΜέΡΑ 25, Κρίτωνα Αρσένη

Η κυβέρνηση έχει στα χέρια της ακόμη μια δημοσιευμένη έρευνα που η ίδια χρηματοδότησε και αποτυπώνει το «παράδοξο» του τεράστιου περιβαλλοντικού αποτυπώματος των «πράσινων» επενδύσεων. Έχει τίτλο «ΑΣΠΗΕ και Στόχοι Βιώσιμης Ανάπτυξης: βέλτιστη προσέγγιση ως προς την κατάτμηση και την αλλαγή χρήσης γης» με ανάδοχο το Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων. Οι μελετητές προτείνουν τη δημιουργία «χερσαίας ζώνης αποκλεισμού» των επενδύσεων σε μια έκταση που περιλαμβάνει το 58,6% της χώρας, με εξαίρεση τις περιοχές του δικτύου Natura 2000 και όλων των ζωνών με χαμηλό και πολύ χαμηλό βαθμό κατακερματισμού του φυσικού τοπίου (με βάση τον ευρωπαϊκό δείκτη LFI). Στην έρευνα τονίζεται πως ακόμα και αν εγκριθούν μόνο οι αιτήσεις που αφορούν περιοχές εντός του υπόλοιπου 41,4% της ελληνικής επικράτειας και πάλι ο εθνικός στόχος για την παραγωγή ενέργειας από αιολικά για το 2030 υπερκαλύπτεται κατά μιάμιση φορά (10,71GW έναντι 7,05 GW του στόχου).
Ο Δήμος Τριπόλεως έχει καταθέσει ένσταση στη ΡΑΕ (με απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου) και ζητά την απόρριψη της αίτησης για χορήγηση άδειας παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας από 81 ανεμογεννήτριες εντός του δασικού οικοσυστήματος του Μαινάλου. Όπως γνωρίζετε πολύ καλά εναλλακτικές μορφές τουρισμού όπως του πεζοπορικού, του φυσιολατρικού, birdwatching κ.λπ. έχουν εκτοξευθεί σε δεσπόζουσα μορφή ήπιας ανάπτυξης της ορεινής Αρκαδίας.
Ο Δήμος Γορτυνίας έχει καταθέσει ένσταση στη ΡΑΕ (με απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου) και ζητά την απόρριψη της αίτησης για χορήγηση βεβαίωσης άδειας παραγωγού για εγκατάσταση 54 ανεμογεννητριών στο Μαίναλο και 81 ανεμογεννητριών βόρεια του Μαίναλου στα όρια του Δήμου με όμορους Δήμους. Η τοπική οικονομία και τα σχέδια ανάπτυξης της περιοχής βασίζονται στον Ειδικό και Εναλλακτικό Τουρισμό. Τα σχέδια της κυβέρνησης διαλύουνε με αλαζονικό τρόπο τις τοπικές κοινότητες και τον τρόπο που έχουν αποφασίσει αυτές να επιβιώνουνε μέσα στα χρόνια.
Τον Ιούνιο του 2020 εγκρίθηκε από το Πράσινο Ταμείο -με απευθείας ανάθεση 130.000 ευρώ- πρόγραμμα με στόχο: «την ανάπτυξη των μορφών Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας (ΑΠΕ) με παράλληλη διασφάλιση του περιβάλλοντος και της κοινωνικής συναίνεσης και τη διατήρηση των περιοχών του Δικτύου Natura 2000, καθώς και τη διατύπωση προτάσεων για το ενδεδειγμένο μείγμα λύσεων και τεχνολογιών. Δεδομένου του ειδικού καθεστώτος αδειοδότησης των ΑΠΕ στις περιοχές Natura 2000 και της προληπτικής διαδικασίας Δέουσας Εκτίμησης (Οδηγία 92/43), οι δυσκολίες που προκύπτουν από την εφαρμογή της Οδηγίας, καθώς και από την ύπαρξη προειδοποιητικής επιστολής της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, καθιστούν αναγκαία την άμεση εφαρμογή προγράμματος με συγκεκριμένες δράσεις και με πολυεπίπεδο όφελος». Ανάμεσα δε στις βασικές κατευθύνσεις αυτού του προγράμματος είναι η «συμμετοχή και τακτική ενημέρωση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής σε συνεννόηση με τους αρμόδιους φορείς για την πρόοδο των εργασιών, ώστε να αποφευχθεί η κλιμάκωση της προειδοποιητικής επιστολής σε προσφυγή στο Ευρωπαϊκό Δικαστήριο».
Ερωτάται ο κ. Υπουργός:
Δεσμεύεστε να σεβαστείτε τις αποφάσεις των δημοτικών συμβουλίων; Τις θεωρείτε ουσιώδεις στα πλαίσια της περιβαλλοντικής αδειοδότησης;
Αναφορικά με το εν λόγω χρηματοδοτούμενο πρόγραμμα, σε τι αναφέρεται όταν περιλαμβάνει στο στόχο του την ‘αποτροπή κλιμάκωσης προειδοποιητικής επιστολής σε προσφυγή στο Ευρωπαϊκό Δικαστήριο’; Πώς στοχεύει να διευρύνει τη κοινωνική συναίνεση για εγκατάσταση αιολικών σε προστατευόμενες περιοχές;
Ο ερωτών Βουλευτής
Κρίτων Αρσένης

Σχετικές δημοσιεύσεις