Λάθος με τον ΕΝΦΙΑ έχει επιβαρύνει τους ιδιοκτήτες ιδιοχρησιμοποιούμενων ακινήτων

Το Ινστιτούτο Καταναλωτών Κορινθίας ενημερώνει με δελτίο Τύπου ότι η εσφαλμένη εφαρμογή του νομοθετικού πλαισίου για τον ΕΝΦΙΑ έχει οδηγήσει σε μεγάλη επιβάρυνση τους ιδιοκτήτες ιδιοχρησιμοποιούμενων ακινήτων.
Ειδικότερα στην ανακοίνωσή του το ΙΝΚΑ Κορινθίας αναφέρει:
«Μετά από πολλαπλές καταγγελίες και παράπονα για τον τρόπο που η ΑΑΔΕ εφαρμόζει: α) το άρθρο 4 παρ. 1ε του Ν. 4223/2013 που αφορά στην παλαιότητα του κτίσματος, β) Την παρ. 2α του Ν. 4223/2013 που αφορά στην τιμή ζώνης (Ε/Μ2), γ) Την παράγραφο 2β του Ν. 4223/2013 που αφορά στον συντελεστή παλαιότητος κτίσματος (ΣΠΚ) και δ) Το άρθρο 5 παρ. 2 και 3 του Ν. 4223/2013 που ορίζει ότι ο συμπληρωματικός φόρος ΕΝΦΙΑ για ακίνητα που ιδιοχρησιμοποιούνται ανεξάρτητα αντικειμένου εργασιών, υπολογίζεται με συντελεστή 1 τοις χιλίοις κι όχι 5,5 τοις χιλίοις που εσφαλμένως υπολογίζονται στα ακίνητα που αφορούν σε μέλη μας, αλλά και εν γένει στους πολίτες, ιδιοκτήτες ακινήτων, ως και σε νομικά πρόσωπα.
Συγκεκριμένα, η ΑΑΔΕ με τις αποφάσεις που εκδίδει για ακίνητα, ιδιοχρησιμοποιούμενα, που έχουν δομηθεί σε παρελθόντα έτη που υπερβαίνουν όχι μόνο τα 26 έτη, αλλά ακόμη και τα 40-50 έτη, υπολογίζει συντελεστή του βασικού φόρου επί της αξίας των ακινήτων 3,70 τοις χιλίοις και όχι τον συντελεστή βασικού φόρου παλαιότητας για ακίνητα, άνω των 26 ετών, στο ορθό 1 τοις χιλίοις (συνδυασμός των άρθρο 4 παρ. 1ε του Ν. 4223/2013).
Θα έπρεπε δηλαδή να υπολογίσει τον βασικό φόρο επί της αξίας των άνω ακινήτων εφαρμόζοντας το φορολογικό συντελεστή παλαιότητας 1 τοις χιλίοις επί της αξίας των (άρθρο 4 παρ. 1, εδ. Ε, παρ. 2α, παρ. 2β και άρθρο 5 παρ. 2 και 3 του Ν. 4223/2013).
Η κατάσταση που έχει δημιουργηθεί με τις μεθοδεύσεις αυτές, είναι αχαρακτήριστη και αποτελεί όνειδος για τις αρμόδιες υπηρεσίες και τους πολιτικούς τους προϊσταμένους.
Μετά τις παραπάνω διαπιστώσεις καλέσαμε τον Διοικητή της ΑΑΔΕ και τον Υπουργό Οικονομικών να ενεργήσουν άμεσα ώστε:
Α) Την διόρθωση του λογισμικού της ΑΑΔΕ (αν οφείλεται σε αυτό η άνω δυσλειτουργία) και
Β) Την απόδοση στους πολίτες ως και στα νομικά πρόσωπα των ποσών που έχουν εισπραχθεί αχρεωστήτως μέχρι σήμερα από την παραπάνω δυσλειτουργία-μεθόδευση, ώστε να αποκατασταθεί η νομιμότητα και πάψει η αναίτια ταλαιπωρία τους και η οικονομική τους επιβάρυνση – ζημία.»