Καπέλο αερικό…

Του ΕΚΤΟΡΑ ΜΗΤΡΟΠΟΥΛΟΥ

Ένα ποτάμι που ξεκινάει απ’ το βουνό,
ένας αέρας που έχει περάσει από κάθε λαγκαδιά,
μου παίρνει το καπέλο
και ψάχνω να το βρω·

το βρίσκω σ’ ένα δέντρο
μα δεν το φτάνω
και κλαίω σαν μωρό
και είμαι μόλις οκτώ χρονώ(ν)!

Σχετικές δημοσιεύσεις