Κυρ. Μητσοτάκης: Το έργο διαχείρισης απορριµµάτων στην Αρκαδία αλλάζει τη ζωή των πολιτών στην Πελοπόννησο

«Μια σπουδαία µέρα για την Πελοπόννησο µε ένα έργο που αλλάζει τη ζωή των πολιτών» χαρακτήρισε τη χθεσινή ηµέρα ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης, ο οποίος παρέστη το απόγευµα στην εκδήλωση για τα εγκαίνια της Μονάδας ∆ιαχείρισης Απορριµµάτων στην Παλαιόχουνη Αρκαδίας, «την πιο σύγχρονη της χώρας», όπως υποστήριξαν οι συµπράττοντες, και είχε την ευκαιρία να ξεναγηθεί στις εγκαταστάσεις και να ενηµερωθεί για τις δυνατότητές της.

«Είναι πράγµατι, πιστεύω, µια σπουδαία µέρα για την Πελοπόννησο, µε ένα έργο το οποίο κυριολεκτικά αλλάζει τη ζωή της. Οι άθλιες χωµατερές, οι όγκοι σκουπιδιών οι οποίοι απειλούσαν τη δηµόσια υγεία, αλλοιώνοντας τη µοναδική φύση αυτού του τόπου, γίνονται πλέον παρελθόν», τόνισε ο κ. Μητσοτάκης στον χαιρετισµό του, επισηµαίνοντας ότι το συγκεκριµένο έργο, παράλληλα ανακουφίζει τη χώρα και τους φορολογούµενους από τα συνεχή πρόστιµα της ΕΕ.

«Αυτή η µονάδα δεν απαλλάσσει απλά την Περιφέρεια από τον βραχνά της περιβαλλοντικής επιβάρυνσης, ταυτόχρονα ανακουφίζει και φορολογούµενους από βάρη εκατοµµυρίων ευρώ, που συνεπάγονταν – θέλω να θυµίσω- τα συνεχή πρόστιµα της Ευρωπαϊκής Ένωσης στη χώρα µας. Ταυτόχρονα, θα προσφέρει καθαρή, φθηνή ενέργεια, δηµιουργώντας και νέες αγορές ταυτόχρονα για ανακυκλώσιµα υλικά, για δευτερογενές καύσιµο», υπογράµµισε ο Κυριάκος Μητσοτάκης.

Ο πρωθυπουργός επισήµανε µε έµφαση ότι στην πλήρη λειτουργία του το έργο αυτό θα τροφοδοτεί µε πράσινη ενέργεια που θα ισοδυναµεί µε τις ανάγκες 6.000 νοικοκυριών: τη διπλάσια ενέργεια από αυτή που ουσιαστικά το έργο καταναλώνει.

«Ουσιαστικά κάνουµε πράξη αυτό το οποίο έχουµε πει πολλές φορές, ότι τα απορρίµµατα µπορούν να είναι πλούτος, επιστρέφοντας ουσιαστικά αυτή την υπεραπόδοση της µονάδας στους οικογενειακούς προϋπολογισµούς, µειώνοντας το τέλος αποκοµιδής, ενώ ταυτόχρονα βέβαια εκπέµπονται 24.000 τόνοι λιγότεροι διοξειδίου του άνθρακα στην ατµόσφαιρα», ανέφερε ο πρωθυπουργός όσον αφορά στον «πράσινο» αντίκτυπο του έργου.

«Την αναβάθµιση της καθηµερινότητας θα πλαισιώνει παράλληλα και η αναβάθµιση της οικονοµικής ζωής. Όπως ειπώθηκε, πρόσθετες οικονοµικές δραστηριότητες, περισσότερες εξαγωγές, πολλές νέες θέσεις εργασίας», επισήµανε ο Κυριάκος Μητσοτάκης. «Οκτακόσιες θέσεις εργασίας κατά τη διάρκεια της κατασκευής, πάνω από 200 για τη λειτουργία του εργοστασίου και των µονάδων. Είναι δουλειές σε βάθος χρόνου που ενεργοποιούν και παράλληλες δραστηριότητες, στηρίζουν τις τοπικές κοινωνίες», προσέθεσε.

Αλλαγή σελίδας στην Πελοπόννησο

Η Μονάδας ∆ιαχείρισης Απορριµµάτων στην Παλαιόχουνη, δυναµικότητας 105.000 τόνων ετησίως, είναι η πλέον σύγχρονη στην Ελλάδα και θα δέχεται τα απόβλητα των Περιφερειακών Ενοτήτων Αρκαδίας, Αργολίδας και Κορινθίας. Αποτελεί κεντρικό τµήµα του ευρύτερου έργου για την Ολοκληρωµένη ∆ιαχείριση Απορριµµάτων στην Πελοπόννησο, σε συνδυασµό µε τις αντίστοιχες µονάδες στη Μεσσηνία και τη Λακωνία, οι οποίες αθροιστικά µπορούν να διαχειριστούν ακόµη 95.000 τόνους ανά έτος.

Τα εγκαίνια της µονάδας για τη διαχείριση αποβλήτων στην Αρκαδία αντικατοπτρίζουν την πρόοδο που επιτελέστηκε την προηγούµενη τετραετία, καθώς το 2019 η Ελλάδα διέθετε µόνο τρεις εν λειτουργία µονάδες και άλλες πέντε υπό κατασκευή, ενώ σήµερα οι λειτουργικές υποδοµές έχουν ανέλθει σε 11 και σε φάση κατασκευής βρίσκονται ακόµα 16, επισηµάνθηκε. Το 2024 αναµένεται να έχουν συµβασιοποιηθεί άλλες 10 µονάδες και να έχουν δηµοπρατηθεί όλες οι υπόλοιπες που προβλέπονται. «Νοµίζω ότι οι αριθµοί αυτοί αρκούν για να καταδείξουν τη σηµαντική πρόοδο που συντελείται σε αυτόν τον κρίσιµο τοµέα. Ξεπεράσαµε και στερεότυπα του παρελθόντος», είπε στο πλαίσιο της εκδήλωσης ο πρωθυπουργός.

Η υλοποίηση του ολοκληρωµένου σχεδιασµού για τη διαχείριση των απορριµµάτων στην Πελοπόννησο θέτει τέλος σε ένα χρόνιο πρόβληµα για την περιοχή, η οποία το 2019 διέθετε µόλις έναν νόµιµο ΧΥΤΑ, ενώ παράλληλα υπήρχαν δεκάδες χώροι ανεξέλεγκτης διάθεσης απορριµµάτων, σηµειώνεται. Με τα νέα δεδοµένα εκτιµάται πως η Πελοπόννησος θα είναι µία από τις πρώτες Περιφέρειες που θα πετύχουν τον στόχο του Εθνικού Σχεδίου ∆ιαχείρισης Αποβλήτων για µείωση του ποσοστού ταφής κάτω από το 10% έως το 2030.

Το έργο της Ολοκληρωµένης ∆ιαχείρισης Απορριµµάτων στην Πελοπόννησο, προϋπολογισµού 135 εκατοµµυρίων ευρώ, προβλέπεται να δηµιουργήσει 200 και πλέον µόνιµες θέσεις εργασίας, ενώ στο πλαίσιο των εργασιών κατασκευής απασχολούνται περίπου 800 άνθρωποι. Μέρος του κόστους καλύπτεται από ευρωπαϊκούς πόρους, ύψους 65 εκατοµµυρίων ευρώ, χάρη στις έγκαιρες παρεµβάσεις που έγιναν από το δεύτερο εξάµηνο του 2019 ώστε να αποσοβηθεί ο σοβαρός κίνδυνος απένταξης του έργου από κοινοτικά ταµεία, εξαιτίας κακών προγενέστερων χειρισµών.

Για την περίοδο 2021-2027 έχει εξασφαλιστεί χρηµατοδότηση για τις µονάδες επεξεργασίας αποβλήτων της τάξης των 600 εκατοµµυρίων ευρώ, µολονότι αυτό δεν προβλεπόταν αρχικά, υπογραµµίζεται. Το γεγονός αυτό συµβάλλει ουσιαστικά στην ολοκλήρωση του δικτύου σύγχρονων µονάδων για τα απορρίµµατα σε ολόκληρη την Ελλάδα, προστίθεται. «Συνολικά θα διατεθούν 600 εκατοµµύρια ευρώ για να ολοκληρώσουµε τη διαχείριση των αποβλήτων σε ολόκληρη τη χώρα. Και αυτό ενώ δεν προβλεπόταν αντίστοιχη ευρωπαϊκή χρηµατοδότηση. Μιλάµε, συνεπώς, για µία συντονισµένη πρωτοβουλία εντός και εκτός συνόρων», ανέφερε ο Κυριάκος Μητσοτάκης.

Σχετικές δημοσιεύσεις