Η ΕΤΒΑ, η Πυροσβεστική, ο ΣΕΒΙΠΕΤ & οι εγκατεστημένοι

Ενωρίτερα, η ΕΤΒΑ ΒΙ.ΠΕ. Α.Ε. (στις 10.5.2024) είχε αποστείλει «ενημερωτικό video της Πυροσβεστικής Υπηρεσίας που αφορά στην παράταση μέχρι την 31η Μαΐου 2024 της προθεσμίας υποβολής δήλωσης στο μητρώο καθαρισμού οικοπέδων & ακάλυπτων χώρων» κ.λπ.

― Ωστόσο, η ΕΤΒΑ ΒΙ.ΠΕ. Α.Ε, χρόνια τώρα, δεν φροντίζει για την αποψίλωση των δικών της οικοπεδικών εκτάσεων και εάν καούμε κάποια στιγμή, θα καούμε, κυρίως, λόγω της δικής της… αμέλειας!
Από την άλλη, έχουμε τη Διοίκηση του Συνδέσμου Εγκατεστημένων Βιομηχανικής Περιοχής Τρίπολης (ΣΕΒΙΠΕΤ), η οποία μας ενημερώνει (15.5.2024) πως στοχεύει στην «αναβάθμιση των υπηρεσιών ασφάλειας, υγιεινής και ενίσχυσης των υποδομών της ΒΙΠΕ Τρίπολης» και μας διαβεβαιώνει ότι «βρίσκεται σε συνεχείς επαφές με τα αρμόδια στελέχη της διαχειρίστριας εταιρείας ΕΤΒΑ – ΒΙΠΕ, προκειμένου να οριστικοποιηθεί η τελική μας πρόταση – συμφωνία.»

Μιλάει, επίσης, ο ΣΕΒΙΠΕΤ για «κατασκευή νέων έργων υποδομής που θα διευκολύνουν τόσο τη λειτουργία, όσο και την καλύτερη πρόσβαση των εγκατεστημένων επιχειρήσεων», συμπληρώνοντας πως: «Βασικός στόχος είναι η αναβάθμιση των υπηρεσιών ασφάλειας με νέα ενισχυμένα μέτρα φύλαξης των εγκαταστάσεων και νέες προστατευτικές κατασκευές περιμετρικά της Βιομηχανικής μας Περιοχής».

― Ας φροντίσει, λοιπόν, ο ΣΕΒΙΠΕΤ να υποχρεώσει την ΕΤΒΑ να καθαρίσει τα δικά της οικόπεδα και όλους τους βοηθητικούς χώρους και εάν δεν το πράξει, ας προσφύγει στην Πυροσβεστική.

Όσο για τη φύλαξη, θύμα διάρρηξης υπήρξε τις ημέρες του Πάσχα η εφημερίδα μας, ενημερώθηκε και η ανάδοχος εταιρεία φύλαξης, η οποία βέβαια δεν ευαρεστήθη, ούτε καν από περιέργεια, να δει τι έγινε.

«Π.Μ.»

Σχετικές δημοσιεύσεις