Για το πρόβλημα της στάθμευσης

  • Του ΠΑΝΑΓΙΩΤΗ Ε. ΝΙΚΑ, τέως Περιφερειάρχη Περιφέρειας Πελοποννήσου

Για το σοβαρό πρόβλημα της στάθμευσης οχημάτων στο δημόσιο χώρο λαμβάνονται συστηματικά και συνεχώς ανανεούμενα μέτρα σχεδόν παντού, με εξαίρεση χώρες υπό ανάπτυξη, αλλά και περιοχές της πατρίδος μας.
Ιδιαίτερα, στις μεγάλες πόλεις της Πελοποννήσου ―Πάτρα, Καλαμάτα, Τρίπολη, Ναύπλιο κ.λπ.― το πρόβλημα της στάθμευσης είναι πολύ σοβαρό, αφού αυτό είναι άμεσα συνδεδεμένο με τον τουρισμό, την οικονομική και κοινωνική δραστηριότητα, την ελκυστικότητα και την ποιότητα της ζωής κατοίκων και επισκεπτών.

Προφανώς, για τα μέτρα που πρέπει να ληφθούν δε μας ζητείται να «ανακαλύψουμε τον τροχό», αφού οι επιλογές είναι γνωστές και πολλές. Αρκεί να υπάρξει η πολιτική βούληση, η φροντίδα για το μακροπρόθεσμο όφελος, η αποφυγή του λαϊκισμού, το θάρρος και η ουσιαστική διαβούλευση. Όλα τα παραπάνω αποτελούν ευθύνη κύρια των δημοτικών αρχών.

Και τα μέτρα για τη στάθμευση δεν μπορεί να είναι άλλα από τη συνεχή και συστηματική πολιτική περιορισμού των Ε.Ι.Χ., τη διευκόλυνση και την οικονομική στήριξη μέσω προγραμματικής σύμβασης των μέσων μαζικής μεταφοράς, την προώθηση της πεζοπορίας και της μετακίνησης με ποδήλατο, τη διαφύλαξη των δικαιωμάτων των αναπήρων κ.ά.

Απαιτείται, λοιπόν, πρώτιστα μελέτη υπό την επίβλεψη κατάλληλης επιτροπής παρακολούθησης, που θα καταλήγει σε επαρκώς τεκμηριωμένα συμπεράσματα για το εύρος και το κόστος της ελεγχόμενης στάθμευσης, τα αναγκαία έργα υποδομής, όπως είναι ο εκσυγχρονισμός και οι επεκτάσεις ποδηλατοδρόμων, πεζοδρόμων και πεζοδρομίων, οι διαβάσεις, οι διαγραμμίσεις, οι ράμπες κ.ά. Προφανώς, η κατασκευή υπόγειων parking πρέπει να αποκλεισθεί τώρα, λόγω κόστους κατασκευής και άρα ακριβού τιμολογίου χρήσης, μαζί με την απουσία προγραμμάτων χρηματοδότησης τέτοιων έργων. Προβληματισμός υπάρχει και για parking εκτός πολεοδομικού ιστού λόγω δυσχρησίας. Αντίθετα, ιδιωτικά parking, με νόμιμη λειτουργία, πρέπει να ‘ναι ευπρόσδεκτα.
Ακολούθως, ψηφίζεται ο κανονισμός με ουσιαστική δημόσια διαβούλευση, στην οποία συμμετέχουν εκπρόσωποι επιμελητηρίων, μέσων μαζικής μεταφοράς, taxi, οχημάτων φορτοεκφόρτωσης, φορέων και φυσικά οι πολίτες.

Τέλος, το πιο ΚΡΙΣΙΜΟ ζήτημα είναι η εφαρμογή του κανονισμού από τη δημοτική αστυνομία, με την κατάλληλη οργάνωση της, την χρήση ψηφιακών μέσων (για να αποκλείονται οι διαγραφές προστίμων) και κυρίως την προσωπική ευθύνη κάθε οργάνου για την περιοχή ελέγχου που θα του έχει ανατεθεί. Κι αυτό, γιατί έχει αποδειχθεί πως στην πατρίδα μας δεν πάσχουμε τόσο από Νόμους και κανονισμούς αλλά από τη βούληση για την εφαρμογή τους.

Λοιπόν, πολιτική βούληση χρειάζεται, μελέτη, συνεννόηση, σύγχρονες κανονιστικές αποφάσεις και φροντίδα για την εφαρμογή τους, ώστε να αμβλυνθεί έστω το σοβαρό πρόβλημα της στάθμευσης. Για να εξυπηρετούνται οι πολίτες, να υποστηρίζονται οι επαγγελματίες, να διευκολύνεται η ζωή όλων μας.

Υ.Γ.: Προφανώς, οι κάθε είδους εισπράξεις από τα τέλη και τα πρόστιμα της στάθμευσης να διατίθενται αποκλειστικά για τη βελτίωση των συνθηκών κυκλοφορίας.
Pan.e.nikas@gmail.com

Σχετικές δημοσιεύσεις