Εργαστήριο για τη Στρατηγική της Γαλάζιας Ανάπτυξης στο Άστρος

Η «Γαλάζια Ανάπτυξη» (Blue Growth) είναι η μακροπρόθεσμη στρατηγική της ΕΕ για τη στήριξη της βιώσιμης ανάπτυξης στους θαλάσσιους και παράκτιους τομείς δραστηριότητας συνολικά. Η υπεύθυνη αξιοποίηση των θαλάσσιων πόρων μπορεί να οδηγήσει σε οικονομική ευημερία


Η Αναπτυξιακή Πάρνωνα Α.Ε. Α.Ο.Τ.Α. στο πλαίσιο υλοποίησης του Διακρατικού Σχεδίου «ΔΙΚΤΥΟ ΘΕΡΜΟΚΟΙΤΙΔΩΝ ΓΑΛΑΖΙΑΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ» (BLUE GROWTH INCUBATORS NETWORK) Προτεραιότητα 4 «Αύξηση της απασχόλησης και της εδαφικής συνοχής» Ε.Π. «ΑΛΙΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΑΛΑΣΣΑΣ 2014-2020» θα διοργανώσει Εργαστήριο για την Στρατηγική της Γαλάζιας Ανάπτυξης στην Ανατολική Πελοπόννησο στο Άστρος Αρκαδίας στη αίθουσα του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Βόρειας Κυνουρίας, Ίδρυμα Ζαφείρη, στις 07/09/2023, ημέρα Πέμπτη και ώρα 11:30 π.μ.


Στο Εργαστήριο θα πραγματοποιηθούν ενημερώσεις από επιλεγμένους εισηγητές για τη γαλάζια οικονομία και συναντήσεις εργασίας όλων των εμπλεκομένων φορέων ( αλιείς, λιμενικά ταμεία Δήμων, Λιμενικές Αρχές, επιχειρηματίες τουρισμού, δύτες, ιχθυοκαλλιέργειες , επιχειρήσεις ενοικίασης σκαφών κ.τ.λ.).Στόχος της εκδήλωσης είναι η ενημέρωση και ευαισθητοποίηση του τοπικού πληθυσμού για τα πλεονεκτήματα της επιχειρηματικής δραστηριότητας στη θάλασσα, ο συνεχής επαγγελματικός προσανατολισμός για τις επαγγελματικές δυνατότητες στον κλάδο της αλιείας, η ανάπτυξη επιχειρηματικών δεξιοτήτων και νέων δραστηριοτήτων με βάση τις πρώτες ύλες της περιοχής της Ανατολικής Πελοποννήσου για την τόνωση της τοπικής οικονομίας και στη δημιουργία νέων θέσεων εργασίας, αξιοποιώντας την τοπική δυναμική.


Τα συμπεράσματα του εργαστηρίου θα είναι πολύ χρήσιμα για τον σχεδιασμό της τοπικής στρατηγικής για το πρόγραμμα: «ΑΛΙΕΙΑ, ΥΔΑΤΟΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΑ ΚΑΙ ΘΑΛΑΣΣΑ» (ΠΑΛΥΘ) 2021-2027.

Σχετικές δημοσιεύσεις