Έργα πυροπροστασίας & πρόσβασης ΑΜΕΑ στις σχολικές μονάδες του Δήμου Γορτυνίας από το πρόγραμμα ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ ΙΙ

Στο πρόγραμμα «ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ ΙΙ» εντάχθηκαν δύο νέα έργα, που αφορούν σημαντικές υποδομές στις σχολικές μονάδες του Δήμου Γορτυνίας. Πρόκειται για την πράξη με τίτλο «Εκπόνηση μελετών και υλοποίηση μέτρων και μέσων πυροπροστασίας στις σχολικές μονάδες της χώρας», συνολικού προϋπολογισμού 76.880,00 ευρώ, και για την πράξη με τίτλο «Κατασκευή ραμπών και χώρων υγιεινής για την πρόσβαση και την εξυπηρέτηση ΑΜΕΑ σε σχολικές μονάδες», ύψους 50.840,00 ευρώ
Η χρηματοδότηση προέρχεται εξολοκλήρου από το πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων του Υπουργείου Εσωτερικών και δεν θα επιβαρύνει ούτε κατ’ ελάχιστο τον Δήμο Γορτυνίας. Η αποδοχή των πράξεων στο πρόγραμμα «ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ ΙΙ» εγκρίθηκε μάλιστα ομόφωνα κατά τη συνεδρίαση της 16ης Οκτωβρίου του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου.


Ο Δήμαρχος Γορτυνίας, Στάθης Κούλης, ανέφερε σχετικά:
«Εκμεταλλευόμαστε κάθε χρηματοδοτικό εργαλείο με επιμονή και συνεχή προσπάθεια. Η έγκαιρη υποβολή αιτήματος ένταξης και κατάθεση του πλήρους φακέλου από τις αρμόδιες υπηρεσίες του Δήμου Γορτυνίας, εξασφάλισε δύο πολύ σημαντικά έργα, εντάσσοντας στο πρόγραμμα τον Δήμο μας και αξίζουν εύσημα στο στελεχιακό δυναμικό των υπηρεσιών μας.
Φροντίζουμε για την προστασία των μαθητών και την αντιπυρική θωράκιση των σχολικών μονάδων, εγκαθιστώντας ή αναβαθμίζοντας με σύγχρονες υποδομές στην πυρασφάλεια, δεδομένου ότι σε πολλές περιπτώσεις τα συστήματα είναι από ελλιπή, έως ανύπαρκτα. Παράλληλα για τις ανάγκες των ατόμων με προβλήματα προσβασιμότητας, δημιουργούμε ράμπες και προσβάσιμους χώρους υγιεινής για την εξυπηρέτηση ΑΜΕΑ.
Τα έργα αυτά προάγουν τον πολιτισμό, εξασφαλίζουν την προστασία και αποδεικνύουν τον σεβασμό και το ενδιαφέρον μας για τα σχολεία του Δήμου μας.»

Σχετικές δημοσιεύσεις