Επιδοτούμενο πρόγραμμα στον κλάδο του Τουρισμού (18.000 ωφελούμενοι)

Επιδοτούμενο πρόγραμμα στον κλάδο του Τουρισμού (18.000 ωφελούμενοι) που υλοποιείται από Τalis Workforce Management.

Απευθύνεται σε:

Μακροχρόνια ανέργους στον τομέα του τουρισμού

Εποχικά εργαζόμενους στον τομέα του τουρισμού

Εργαζόμενους στον τομέα του τουρισμού.

Η επιλογή των καταρτιζόμενων και η εγγραφή τους στο μητρώο ωφελούμενων θα γίνει με σειρά προτεραιότητας υποβολής της αίτησης συμμετοχής.

Ειδικότητες προγραμμάτων κατάρτισης:

– Υπηρεσίες υποδοχής και ψηφιακές δεξιότητες.

– Επισιτισμός και υγιεινή και ασφάλεια τροφίμων.

– Μαγειρική και ζαχαροπλαστική τέχνη.

– Υπηρεσίες οροφοκομίας και περιβαλλοντική διαχείριση.

– Εμψυχωτής Τουριστικών Υπαίθριων Δραστηριοτήτων Αναψυχής.

– Υπηρεσίες Λουτροθεραπείας/Θαλασσοθεραπείας – SPA.

– Στέλεχος Τουριστικών Γραφείων.

Στο πλαίσιο των προγραμμάτων διατίθεται ψηφιακό εκπαιδευτικό υλικό κατάλληλα προσαρμοσμένο στη μέθοδο αυτή, το οποίο αναπτύσσεται από πανεπιστήμια, κοινωνικούς εταίρους, δημόσιους και άλλους φορείς κατόπιν σχετικής πρόσκλησης του Υπουργείου Τουρισμού.

Διάρκεια:

250 ώρες ασύγχρονης τηλεκατάρτισης με πιστοποίηση.

Η διάρκεια του προγράμματος δεν υπερβαίνει τους τρεις (3) μήνες.

Οι ωφελούμενοι μετά την αποδεδειγμένη παρακολούθηση του προγράμματος υποχρεούνται να συμμετάσχουν σε εξετάσεις πιστοποίησης επί της διδαχθείσας ύλης.

Οικονομικά στοιχεία:

Στους καταρτιζόμενους, οι οποίοι ολοκληρώνουν επιτυχώς τις εξετάσεις καταβάλλεται επίδομα 1.250 ευρώ

Στους καταρτιζόμενους, οι οποίοι συμμετέχουν αλλά δεν επιτυγχάνουν στις εξετάσεις πιστοποίησης καταβάλλεται ποσό που αντιστοιχεί στο 70%.

Για περισσότερες πληροφορίες

Τalis Workforce Management

ΟΛΥΜΠΟΥ ΚΑΡΠΑΘΟΥ 4Β | ΑΝΑΛΗΨΗ | ΡΟΔΟΣ | 851 33

ef@talis.gr | www.talis.gr 2241601380 | 6932447806

Κων/νος Μαρινάκος

Πρόεδρος Τουριστικού Οργανισμού Πελοποννήσου Αντιπρόεδρος Πανελλήνιας Ομοσπονδίας Ξενοδόχων

Σχετικές δημοσιεύσεις