Επερώτηση στο Πε.Συ. για την παράκαμψη του Γερακίου

Προς τον Πρόεδρο του Περιφερειακού Συμβουλίου Πελοποννήσου
Κύριε πρόεδρε,
Πρόσφατα δόθηκε στην κυκλοφορία στην ΠΕ Λακωνίας η λεγόμενη παράκαμψη Γερακίου ως τμήμα της Επαρχιακής οδού που συνδέει την πρωτεύουσα του Νομού με οικισμούς της Νοτιοανατολικής Λακωνίας. Μία επαρχιακή οδός κρίσιμη για τον Νομό μας αφού συνδέει μεταξύ των παραγωγικές περιοχές του πρωτογενούς τομέα αλλά και τουριστικά μέρη της Λακωνίας.
Η παράκαμψη αυτή ήταν πάγιο αίτημα των κατοίκων όλων αυτών των περιοχών αφού με την υπάρχουσα χάραξη η Επαρχιακή οδός διερχόταν με πολλά προβλήματα μέσα από το ιστορικό Γεράκι, έναν δυναμικό και αναπτυσσόμενο έντονα οικισμό.
Με πολλές δηλαδή δυσκολίες λόγω πλήθους καμπυλοτήτων της οδού, αρνητικών κλίσεων, αλλά κυρίως γιατί δεν διέθετε το αναγκαίο πλάτος ως οδός για την απρόσκοπτη διέλευση.
Κατά τη θητεία της προηγούμενης Περιφερειακής Αρχής χρηματοδοτήθηκε και δημοπρατήθηκε το έργο της παράκαμψης Γερακίου και ολοκληρώθηκε προσφάτως με την συμβολή της σημερινής Περιφερειακής Αρχής.
Όμως παρόλο που μιλάμε για νέα χάραξη, το τμήμα αυτό όπως κατασκευάστηκε δεν έχει τα χαρακτηριστικά μιας επαρχιακής οδού με τον συγκεκριμένο κυκλοφοριακό φόρτο, όσον αφορά το πλάτος του οδοστρώματος με αποτέλεσμα ο δρόμος αυτός να εγκυμονεί πολλούς κινδύνους. Είναι δρόμος απελπιστικά στενός και λόγω της παρουσίας και κυκλοφορίας φορτηγών – εμπορικών αυτοκινήτων για τα αγροτικά προιόντα.
Ας σημειωθεί ότι όταν συναντώνται επί της οδού αυτά τα φορτηγά αυτοκίνητα επιβραδύνουν κατ΄ ανάγκη και «μαζεύουν τους καθρέφτες τους» γιατί ο δρόμος αυτός ότι δεν διαθέτει το αναγκαίο πλάτος και δεν χωράνε να περάσουν δύο αυτοκίνητα.

Ερωτάται η Περιφερειακή Αρχή Πελοποννήσου:
1) Γιατί η παράκαμψη του Γερακίου κατασκευάστηκε χωρίς να έχει το αναγκαίο πλάτος και τα χαρακτηριστικά μιας Επαρχιακής Οδού με τον συγκεκριμένο κυκλοφοριακό φόρτο;

2) Γιατί η απελθούσα Περιφερειακή Αρχή δαπάνησε οικονομικούς πόρους σε ένα έργο που εκ του αποτελέσματος παρουσιάζει επικινδυνότητα όσον αφορά τη διακίνηση προσώπων και αγαθών;

3) Προτίθεται η Περιφέρεια Πελοποννήσου να λάβει μέτρα, ώστε να αρθούν αυτές οι κατασκευαστικές ανορθογραφίες σε έναν δρόμο που έχει μεγάλη σημασία για την ανάπτυξη της συγκεκριμένης περιοχής της Λακωνίας αλλά κυρίως να μην θρηνήσουμε στο μέλλον ανθρώπινα θύματα;

4) Τέλος, με ποιόν τρόπο θα υπάρξει εποπτεία και έλεγχος στο μέλλον ώστε τα δημόσια έργα να μελετώνται και να κατασκευάζονται σύμφωνα με τις πρέπουσες προδιαγραφές και να αποφεύγονται οι παντός τύπου καρικατούρες;

Σπάρτη 19.01.2022

Ο επερωτών Περιφερειακός
Σύμβουλος Λακωνίας
ΓΙΩΡΓΟΣ ΠΟΥΛΟΚΕΦΑΛΟΣ

Σχετικές δημοσιεύσεις